nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Bezpieczeństwo

We wszystkich fazach projektów firma nVent Thermal Management wdraża w dziedzinie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa podejście pełnego zarządzania pozwalające ocenić zagrożenia i zidentyfikować odpowiednie środki w celu kontrolowania i ograniczenia zagrożeń i niebezpieczeństw.

Do zapewnienia zgodności z polityką firmy, wymaganiami klienta oraz przepisami prawnymi wyznaczane są kompetentne osoby. Podejmują one kroki niezbędne do promowania świadomości bezpieczeństwa osobistego i gwarantują stworzenie miejsc pracy wolnych od wypadków.

Kierownicy i nadzorujący wykazują inicjatywę w kierunku zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy w podlegających im obszarach. Wszyscy pracownicy są świadomi tego, że są odpowiedzialni za siebie i innych, którzy mogą podlegać skutkom ich pracy, i współpracują z firmą w celu wypełnienia swoich obowiązków.

Connection and Protection