nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Studium wykonalności

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Klienci, którzy rozpoczynają współpracę z nVent Thermal Management na wczesnym etapie – gdy projekty są jeszcze w fazie wykonalności / projektowania FEED – korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie projektowania i optymalizacji systemów ogrzewania elektrycznego. Programy optymalizacji łączą techniki projektowania i sprawdzone strategie oparte na naszym obszernym doświadczeniu w instalacji systemów ogrzewania elektrycznego, umożliwiając klientom osiągnięcie niższych całkowitych kosztów instalacji (TIC) oraz/lub niższych kosztów obsługi (TOC) swoich projektów.

Możliwość współpracy z nVent Thermal Management oferuje klientom następujące korzyści na etapie analiz przedwykonawczych i projektowania podstawowego
  1. Sprawdzenie głównego Systemu zarządzania ogrzewaniem w projekcie oraz powiązanych specyfikacji (tj. izolacja, elektryczność, przebiegi rur itp).
  2. Sformułowanie ramowego zakresu prac dotyczących opracowywanego systemu zarządzania ogrzewaniem
  3. Wybór odpowiednich dla projektu strategii optymalizacji
  4. Opracowanie analizy kosztów przedstawiającej bazowy, niezoptymalizowany projekt w porównaniu do projektu zoptymalizowanego
  5. Oszacowanie budżetowych wydatków na cele kapitałowe (CAPEX) oraz na cele operacyjne (OPEX) dla systemu HMS.
  6. Przygotowanie wstępnych obliczeń obciążenia energetycznego oraz scenariuszy dystrybucji

Poniższa ilustracja pokazuje, dlaczego implementacja strategii / technologii redukcji kosztów przynosi największe korzyści dla projektu, jeśli jest przeprowadzona przy definiowaniu projektu lub w etapie analiz przedwykonawczych i projektowania podstawowego – przed normalnymi fazami projektowania szczegółowego oraz zaopatrzenia. W miarę przemieszczania się wzdłuż linii postępu projektu zmniejsza się elastyczność projektu niezbędna do wprowadzenia satysfakcjonujących metod redukcji kosztów.

Connection and Protection