nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Rozruch i uruchomienie

Wykonujemy rozruch systemu zarządzania ogrzewaniem w celu sprawdzenia poprawności instalacji oraz pracy systemu przed przekazaniem go użytkownikowi końcowemu. Firma nVent opracowała system testowania oraz procedurę rozruchu zarządzaną przez Plan inspekcji i testu (ITP), który zapewnia pełen wgląd w stan badanych obwodów.

Zespół rozruchowy firmy nVent Thermal Management potwierdza, że:
  • wszystkie systemy HMS zostały przetestowane i są gotowe do pracy.
  • wszystkie prace izolacyjne zostały sprawdzone (za pomocą oceny wizualnej oraz technologii podczerwieni) i zatwierdzone.
  • wszystkie rejestry inspekcji i testów (ITR) dla paneli rozdzielczych oraz poszczególnych obwodów grzejnych zostały szczegółowo wypełnione i przekazane użytkownikowi końcowemu.
  • zostały zarejestrowane warunki powykonawcze

Connection and Protection