TT-FFS (Fast Fuel Sensors)

Opis

Czujniki nVent TRACETEK TT FAST FUEL SENSORS to sondy o szybkim działaniu reagujące w ciągu kilku sekund na obecność paliw ciekłych. Często stosowane w pomieszczeniach wraz z generatorami awaryjnymi oraz do monitorowania zaopatrzenia w paliwo.

Gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji
Connection and Protection