Samoregulujące równoległe przewody grzejne

nVent Thermal Management dostarcza samoregulujące przewody grzejne o automatycznie regulowanej mocy wyjściowej w celu kompensacji zmian temperatury.

Samoregulujące przewody grzejne marki nVent RAYCHEM składają się z dwóch ułożonych równolegle żył osadzonych w rdzeniu grzewczym wykonanym z przewodzącego polimeru. Dzięki usieciowaniu za pomocą promieniowania, rdzeń zachowuje niezawodność przez długi okres czasu. W naszych włóknistych przewodach grzejnych TV oraz KTV przewodzący polimer w formie włókna jest nawinięty wokół żył.

Prąd elektryczny przepływający od jednego przewodnika przez przewodzący rdzeń polimerowy do drugiego przewodnika powoduje wytwarzanie ciepła. W miarę spadku temperatury otoczenia, zwiększa się liczba ścieżek przewodzenia w rdzeniu i wytwarzana jest większa ilość ciepła. I odwrotnie, w miarę wzrostu temperatury, w rdzeniu występuje mniejsza liczba ścieżek przewodzenia i wytwarzana jest mniejsza ilość ciepła.

Connection and Protection