Równoległe przewody grzejne ograniczające moc

nVent Thermal Management dostarcza przewody grzejne umożliwiające wyższe temperatury pracy i dużą moc wyjściową.

Ograniczające moc przewody marki nVent RAYCHEM to równoległe przewody grzejne zbudowane z elementu grzejnego w formie spiralnego opornika owiniętego wokół magistrali dwuprzewodowej. Jeden z przewodów magistrali jest pozbawiony izolacji na określonym odcinku. Drugi przewód magistrali jest pozbawiony izolacji w innym miejscu. Strefa grzejna jest wyznaczana przez odległość między punktami styku. Wpływ dodatniego współczynnika temperatury (PTC) powoduje, że moc wyjściowa elementu grzejnego zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury otoczenia. Wpływ ten umożliwia pojedyncze krzyżowanie przewodu ograniczającego moc poprzez zmniejszenie temperatury elementu grzejnego w punktach krzyżowania się. Przewód ograniczający moc może być używany w aplikacjach ochrony przed zamarzaniem i utrzymywania temperatury procesowej, wymagających wysokiej mocy wyjściowej i/lub poddawania działaniu wysokich temperatur. Przewody ograniczające moc mogą zapewnić utrzymywanie temperatury procesu na poziomie do 230°C i wytrzymują działanie temperatur do 250°C przy odłączonym zasilaniu.

Connection and Protection