nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Przewody grzejne

Przewody grzejne nVent Thermal Management są przeznaczone do stosowania w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych, komercyjnych oraz mieszkaniowych. . Oferujemy cały zestaw technologii przewodów grzejnych -- n.p. samoregulujące, ograniczające moc, w izolacji mineralnej, wykorzystujące efekt prądów naskórkowych, o stałej mocy oraz szeregowe opornościowe. Nasze przewody grzejne spełniają wymagania większości aplikacji i można je używać do utrzymywania temperatury procesowej, zapobiegania zamarzaniu rur, ogrzewania rurociągów, zapewnienia przepływu, utrzymywania temperatury gorącej wody, roztapiania lodu na dachach i w rynnach, powierzchniowego topienia lodu, zapobiegania przemarzaniu oraz ogrzewania podłogowego.

Connection and Protection