Akcesoria do systemów sterowania i kontroli

Moduł zdalnego monitorowania nVent RAYCHEM (RMM2) służy do monitorowania temperatury w systemach sterowania i monitorowania ogrzewania rurociągów, takich jak NGC-30, NGC-40 i ACCS-30. Moduł RMM2 obsługuje do ośmiu termometrów rezystancyjnych, które mierzą temperaturę rur, zbiorników lub otoczenia w systemach grzewczych. Moduły RMM2 używane są do gromadzenia danych z czujników termometrów rezystancyjnych w jednej zdalnej lokalizacji i przesyłania ich z powrotem do zaawansowanego systemu sterowania przy użyciu jednej skrętki jednoparowej. Pomaga to ograniczać koszty instalacji, ponieważ zamiast ośmiu przewodów tylko jeden przewód jest prowadzony do systemu sterowania. Wiele modułów RMM2 może komunikować się jednocześnie z jednym systemem NGC-30, NGC-40 lub ACCS-30, zapewniając scentralizowany pomiar temperatury. Za pośrednictwem przewodu RS-485 (skrętka jednoparowa), można połączyć do 16 modułów RMM2, zapewniając monitorowanie łącznie nawet 128 punktów pomiaru temperatury.

Moduły PLI (interfejsy operatora linii zasilającej) RAYCHEM służą do monitorowania temperatury w jednostce RAYCHEM NGC-30 do sterowania i monitorowania ogrzewania rurociągów. Moduł PLI otrzymuje sygnał wejściowy z przewodów zasilających układów grzewczych, które przenoszą sygnały ze specjalnych nadajników. Nadajniki dostarczają danych o temperaturze rur (z termometrów rezystancyjnych) oraz potwierdzenia ciągłości; są one zwykle zlokalizowane przy końcu linii grzewczej, gdzie nie ma zasilania.

Seria nadajników SES używana jest w połączeniu z modułem PLI RAYCHEM. Dostępne są dwa rodzaje urządzeń: nadajnik danych o temperaturze/ciągłości (SES-RTD) oraz nadajnik danych o ciągłości (SESCONT).

Nadajniki te używane są do ochrony przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury procesów. Wyjątkowość systemu polega na tym, że sygnały monitorujące są przesyłane przy użyciu przewodów szyny zbiorczej systemu grzewczego oraz kabli zasilających. Nie jest potrzebne dodatkowe okablowanie.

Connection and Protection