nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Woda

Advanced control systems for water industries

nVent Thermal Management oferuje specjalistyczne produkty i doświadczenie w projektowaniu, zapewniając niezawodność i pewność działania w rozwiązaniach zarządzania ogrzewaniem: od zabezpieczenia rur wodociągowych przed zamarzaniem do utrzymywania temperatury w liniach wprowadzania substancji chemicznych w instalacjach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków na całym świecie. Zapytaj nas o fabrycznie izolowane rury z systemem ogrzewania elektrycznego nVent Thermal Management.

Typowe zastosowania obejmują:

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem
Utrzymywanie temperatury procesowej

Kluczowe marki to:

nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX
nVent TRACER

Connection and Protection