nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Wyświetl zastosowania:

Wykrywanie wycieków chemikaliów

TTC Application Overview

Systemy TraceTek wykrywają i lokalizują silne kwasy nieorganiczne, takie jak kwas siarkowy i azotowy, używane w kopalniach, wymywaniu rudy oraz procesach przetwarzania surowców mineralnych, a także kwas octowy używany w wytwórniach ftalanów.

Fire-Rated & Specialty Wiring

TTC Application Overview

Pyrotenax MI Fire Survival Cable Systems provide the ideal solution to demanding wiring installations for all low and medium voltage applications. The cables exceed all worldwide fire performance standards.

Dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego

Ogrzewanie podłogowe

TTC Application Overview

Systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego Raychem są instalowane tuż pod powierzchnią podłogi, aby zapewnić jej szybkie i efektywne nagrzanie. Zwiększają one komfort cieplny zapewniając ciepłą podłogę w wybranych pomieszczeniach, takich jak łazienki, kuchnie w domu czy szatnie i przebieralnie w obiektach sportowych.

Dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego

Frost Heave Prevention

TTC Application Overview

Frost Heave prevention systems are used to effectively prevent the build-up of ice in the ground underneath cryogenic tanks potentially leading to undesired deformation and related risks of rupture of the tank wall.

Pentair Thermal Controls provides full design capabilities for the prevention of frost heave under cryogenic tanks and tanks or vessels containing LNG, ammonia, or other low temperature liquids. Tanks may produce frost heaving if supplementary heating is not provided under the tanks.

Pentair Thermal Controls offers a number of solutions for Frost Heave Prevention (FHP) on large diameter storage tanks.

Zakłady przemysłowe

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem

TTC Application Overview

Rury wystawione na działanie ujemnych temperatur mogą pękać, co prowadzi do znacznych strat oraz zaburzenia pracy. System zabezpieczenia przed mrozem Raychem zapobiega zamarzaniu rur wodociągowych, ciągów przeciwpożarowych oraz systemów spryskiwaczy opartych o rury metalowe oraz tworzywowe.

Podtrzymywanie temperatury ciepłej wody

TTC Application Overview

Dzisiejsze wymagania stawiane instalacjom ciepłej wody skupiają się na połączeniu komfortu użytkownika z oszczędnościami operacyjnymi i energetycznymi. Wiedząc o tym, firma Raychem opracowała swój system podtrzymywania temperatury ciepłej wody, podgrzewający wodę w każdej części budynku do właściwej temperatury, niezależnie od stopnia kompleksowości budynku. Inteligentny system pozwala obniżyć koszty inwestycji jednocześnie zapewniając ekonomiczną i wydajną pracę.

Dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego

Wykrywanie wycieków wody

TTC Application Overview

Wycieki w biurach, hotelach, muzeach, salach komputerowych, centrach danych lub innych budynkach o przeznaczeniu komercyjnym powodują straty mienia, danych oraz wartości firmy w oczach klientów. W przypadku infrastruktury i wyposażenia o znaczeniu krytycznym zazwyczaj wymagana jest dostępność 24/7 lub całkowity brak strat.

Dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowegoZakłady przemysłowe

Ogrzewanie długich rurociągów (linie przesyłowe)

TTC Application Overview

Systemy ogrzewania długich rurociągów firmy Pentair Thermal Controls stanowią ekonomiczne rozwiązanie zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury długich linii przesyłowych o długościach układów wynoszących 250 m i dłuższych.

Długie linie służą zazwyczaj do przesyłania cieczy między zakładami przetwórczymi a instalacjami magazynowymi lub transportowymi. Parki zbiornikowe, nabrzeża dla oceanicznych jednostek transportowych oraz rurociągi między instalacjami petrochemicznymi to inne przykłady miejsc zastosowań, w których może być używany układ elektrycznego ogrzewania długich linii. Systemy ogrzewania rurociągów mogą być skomplikowane przy projektowaniu i instalacji, i mogą stanowić znaczną inwestycję dla zakładu.

Firma Pentair Thermal Controls dostarcza szeroką gamę sprawdzonych w warunkach przemysłowych rozwiązań technologicznych dla tych zastosowań zależnie od długości i zakresu temperatur.

Zakłady przemysłowe

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem

TTC Application Overview

Pentair Thermal Controls oferuje kompletne systemy grzejne stanowiące zabezpieczenie przed mrozem, pozwalające spełnić zróżnicowane wymagania wielu różnych branż gospodarki: górnictwa naftowego i gazownictwa, instytucji użyteczności publicznej, przemysłów petrochemicznego, specjalistycznego chemicznego, papierniczego oraz farmaceutycznego.

Woda oraz ciecze o znacznej zawartości wody rozszerzają się w trakcie zamarzania. To pęcznienie może powodować pękanie rur - co prowadzi do uszkodzenia mienia lub strat w produkcji, a także stanowi zagrożenie dla personelu.

Oferujemy różnorodne systemy zabezpieczania rur przed zamarzaniem, wykorzystujące różne rozwiązania techniczne i przeznaczone do użytku w strefach zagrożonych oraz niezagrożonych wybuchem.

Dla budownictwa komercyjnego i mieszkaniowegoZakłady przemysłowe

Utrzymywanie temperatury procesowej

TTC Application Overview

Elektryczne ogrzewanie rur ma kluczowe znaczenie dla utrzymywania temperatury procesowej w rurach zawierających zastałą ciecz przez dłuższe okresy czasu.

Przemysłowe systemy ogrzewania elektrycznego firmy Pentair Thermal Controls utrzymują temperatury procesowe w sposób niezawodny w szerokim zakresie zastosowań.
Nasze systemy wykorzystują wiele różnych technologii i są przeznaczone do użytkowania w strefach zagrożonych oraz niezagrożonych wybuchem.

Zakłady przemysłowe

Ogrzewanie podjazdów, schodów i chodników

TTC Application Overview

Zalegający śnieg na drogach dojazdowych, schodach i chodnikach utrudnia dostęp do posesji, budynków czy centrów chandlowych. Rozmarzająca i zamarzająca woda tworzy śliskie, niebezpieczne powierzchnie, które mogą stać sie przyczyną wypadków pieszych i komunikacyjnych.

Nasze systemy ogrzewania powierzchni zewnętrznych Raychem pozwalają uniknąć wszystkich zimowych problemów zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkownikom.

Odladzanie dachów i rynien

TTC Application Overview

Topnienie i ponowne zamarzanie lodu może być przyczyną uszkodzenia dachów oraz rynien. Ciężkie sople lodu spadając mogą spowodować obrażenia osób. System Raychem roztapia śnieg i lód w rynnach zanim dojdzie do jego nagromadzenia. System powoduje utworzenie ciągłej ścieżki do odprowadzania wody ze stopniałego lodu i śniegu przez rynny i rurę spustową.

Connection and Protection