nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Lokalizacja wycieków

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Od momentu pierwszego doprowadzenia bieżącej wody do budynków, uszkodzenia spowodowane wylaniem wody są przedmiotem troski właścicieli budynków. Przez ostatnie 200 lat nie zmieniło się wiele w tej kwestii - jedynie koszty wylania wody stały się tysiąc razy bardziej kosztowne niż wilgoć w piwnicy wiele dekad temu.

Wycieki w biurach, hotelach, muzeach, salach komputerowych, centrach danych lub innych budynkach o przeznaczeniu komercyjnym mogą spowodować straty mienia, danych oraz wartości firmy w oczach klientów.

W przypadku infrastruktury i wyposażenia o znaczeniu krytycznym zazwyczaj wymagana jest dostępność 24/7 oraz całkowity brak strat.

System detekcji wycieków wody

nVent Thermal Management dostarcza system nVent TRACETEK detekcji wycieków wody - wszechstronny system modułowy o wielu komponentach stosowanych wymiennie, umożliwiający skonfigurowanie stosownie do przeznaczenia. Szeroki zakres modułów alarmowych TRACETEK oraz komponentów modułowych umożliwia dostosowanie sposobu monitorowania oraz układu do danego zastosowania.

System wykrywania wycieków wody TRACETEK składa się z następujących komponentów:

  • Przewody czujnikowe oraz czujniki - służą do bezpośredniego wykrywania wycieków i dokładnego wskazywania źródła wycieku, na przykład przewody są montowane pod uniesionymi posadzkami, tacami ociekowymi, podwieszonymi rurami, płaskie czujniki do mis olejowych lub miejsc wilgotnych, a miniaturowe czujniki są idealnie dostosowane do montażu w ciasnych miejscach.
  • Przewody łączące - służą do połączenia modułu z przewodem czujnikowym lub innymi komponentami.
  • Zakończenia - do założenia na każdą końcówkę przewodu czujnikowego w obwodzie.
  • Akcesoria - elementy takie, jak opaski mocujące używane do unieruchomienia przewodu czujnikowego.
  • Moduły interfejsu czujnikowego SIM (Sensor Interface Modules) - zapewniają napięcie wzbudzające niezbędne do obsługi przewodów lub czujników. Moduły SIM monitorują poziomy analogowych sygnałów prądowych oraz napięciowych, a także określają moment i miejsce wystąpienia wycieku. Pomiary są konwertowane do formy cyfrowej i przesyłane do modułów sterujących i alarmowych w celu wyświetlenia na panelu użytkownika lub przesłania do systemów nadrzędnych. Dostępne są moduły alarmowe bez lokalizacji miejsca wycieku do stosowania przy wykrywania wycieków na małym obszarze oraz moduły alarmowe z lokalizacją do wykrywania wycieków na jednym lub większej liczbie dużych obszarów.

Produkty

Connection and Protection