nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Lokalizacja wycieków

Większość firm związanych z transportowaniem i przechowywaniem paliw największą uwagę przykłada do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona środowiska zajmuje drugie miejsce. Wymagania stawiane w tym zakresie przez obowiązujące przepisy są coraz bardziej rygorystyczne. Uwzględnienie możliwości powstania wycieków jest konieczne w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją, transportem, przechowywaniem, przetwarzaniem paliw lub ich konsumpcją.

W niektórych sytuacjach da się przewidzieć potencjalne źródła wycieków. Studzienki zaworowe, pojemniki przeciwprzepełnieniowe lub misy ociekowe umieszczone poniżej poziomu gruntu to idealne miejsca do umieszczenia szybkich czujników wycieku paliwa. Szybkie uzyskanie informacji o zbieraniu się cieczy w nietypowych miejscach może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia zdarzeń o katastroficznych skutkach lub kosztownych operacji czyszczenia.

Łatwo jest popełnić błąd myśląc, że „powolny” wyciek to „mały” wyciek. Przy niskiej czułości systemu wykrywania powolny wyciek o wartości poniżej progu lub ustawionego przepływu prowadzi do rozlania dużej ilości cieczy. Zbyt dużo wycieków paliwa jest wykrywanych jedynie przez wyczucie zapachu paliwa lub skażenie wód powierzchniowych/gruntowych.

System detekcji wycieków paliw

nVent Thermal Management oferuje rozwiązania wykrywania wycieków paliw, które wykryją o wyciekach zanim użytkownik dowie się o wycieku od osób trzecich.

System wykrywania wycieków paliw nVent TRACETEK składa się z następujących komponentów:

  • Przewody czujnikowe - zapewniają wczesne wykrycie nadziemnych lub podziemnych wycieków zanim nagromadzi się większa ilość paliwa.  Lokalizacja jest podawana z dokładnością do jednego metra.
  • Czujniki - wykrywają paliwo na powierzchni wody lub w niższych miejscach - misach ociekowych, studzienkach zaworowych lub płaskich powierzchniach, jak np. wykładziny pod pompami. Czujniki reagują momentalnie na powstanie cienkiej warstwy paliwa. Po zadziałaniu czujniki można skasować i używać ponownie, możliwe jest nawet testowanie ich przez zwilżenie.
  • Moduły interfejsu czujnikowego SIM (Sensor Interface Modules) oraz moduły alarmowe - służą do zasilania przewodów czujnikowych oraz czujników, monitorowania ich działania, ostrzegania operatorów o wyciekach i wskazywania miejsca wycieków, a także przekazywania informacji o zdarzeniach do innych systemów alarmowych oraz nadzorujących.

Produkty

Connection and Protection