nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)

Lokalizacja wycieków

Przewody czujnikowe nVent TRACETEK do wykrywania kwasów i wodnych roztworów substancji chemicznych są przeznaczone do stosowania przy przechowywaniu w zbiornikach i transportowaniu rurami cieczy niebezpiecznych. Nasze przewody wykrywają obecność roztworów wodnych zawierających agresywne i toksyczne substancje chemiczne. Przewody te znajdują zastosowanie przy uzdatnianiu wody, w oczyszczalniach ścieków oraz w systemach transportu substancji chemicznych przy wytwarzaniu półprzewodników i w zakładach farmaceutycznych. Ścieki z laboratoriów, rekultywowane wody gruntowe, transport kwaśnych odpadów oraz inne ciecze transportowane w rurach o podwójnych ściankach to kolejne zastosowania naszych czujników ogólnego przeznaczenia do wykrywania wycieków substancji chemicznych.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

System detekcji wycieków substancji chemicznych

Firma nVent Thermal Management posiada w ofercie przewody wykrywające kwasy, zaprojektowane do reagowania na stężony kwas siarkowy lub azotowy i ignorujące deszcz, wodę z roztapiającego się śniegu, rozbryzgi wody morskiej i nawet mgiełkę rozcieńczonych kwasów. Oznacza to, że przewód czujnikowy TT7000-HUV reagujący na kwasy może być montowany na zewnątrz i wystawiony na działanie warunków pogodowych bez generowania fałszywych alarmów. W razie wystąpienia wycieków stężonych kwasów z rur lub złączy następuje szybkie wykrycie i zgłoszenie na panelu sterowniczym dokładnej lokalizacji wycieku.

System wykrywania wycieków substancji chemicznych TRACETEK składa się z następujących komponentów:

  • Przewody czujnikowe oraz czujniki - służą do bezpośredniego wykrywania wycieków i dokładnego wskazywania źródła wycieku. Dostępne są przewody stosowane pod uniesionymi posadzkami, tacami ociekowymi, podwieszonymi rurami, płaskie czujniki do mis olejowych lub miejsc wilgotnych, a także miniaturowe czujniki do stosowania w ciasnych miejscach.
  • Przewody łączące - służą do połączenia modułu z przewodem czujnikowym lub innymi komponentami.
  • Zakończenia - do założenia na każdą końcówkę przewodu czujnikowego w obwodzie.
  • Akcesoria - elementy takie, jak opaski mocujące używane do unieruchomienia przewodu czujnikowego.
  • Moduły interfejsu czujnikowego SIM (Sensor Interface Modules) - zapewniają napięcie wzbudzające niezbędne do obsługi przewodów lub czujników. Moduły SIM monitorują poziomy analogowych sygnałów prądowych oraz napięciowych, i określają moment i miejsce wystąpienia wycieku. Pomiary są konwertowane do formy cyfrowej i przesyłane do modułów sterujących i alarmowych w celu wyświetlenia na panelu użytkownika lub przesłania do systemów nadrzędnych. Dostępne są moduły alarmowe bez lokalizacji miejsca wycieku do stosowania przy wykrywania wycieków na małym obszarze oraz moduły alarmowe z lokalizacją do wykrywania wycieków na jednym lub większej liczbie dużych obszarów.

Produkty

Connection and Protection