Ogrzewanie zbiorników

Systemy ogrzewania zbiorników firmy nVent Thermal Management zapewniają:

 • zabezpieczenie przed zamarzaniem
 • utrzymanie temperatury
 • zapobieganie nagrzewaniu się i kondensacji

Tank-Heating.jpg nVent Thermal Management dostarcza systemy ogrzewania zbiorników dla zbiorników o różnych pojemnościach.

W celu optymalizacji systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników, firma nVent Thermal Management oferuje szeroki zakres rozwiązań technologicznych, w tym:

 • Samoregulujące przewody grzejne
 • Przewody grzejne ograniczające moc
 • Równoległe (strefowe) przewody grzejne o stałej mocy
 • Przewody grzejne w izolacji polimerowej
 • Przewody grzejne w izolacji mineralnej
Ogrzewanie zbiorników- Kompleksowe podejście obejmujące system zarządzania ogrzewaniem

Szeroki wybór systemów grzejnych pozwala na zoptymalizowanie każdego z rozwiązań, zarówno dla stref zagrożonych, jak i niezagrożonych wybuchem.

Dodatkowo, firma nVent Thermal Management oferuje rozległy wybór produktów sterujących i monitorujących, które dopełniają ofertę, tworząc kompletny i niezawodny system zarządzania ogrzewaniem elektrycznym.

Typowe zastosowania systemów elektrycznego ogrzewania zbiorników to:

 • Zabezpieczenie przed zamarzaniem mediów o niskiej i średniej lepkości, takich jak woda lub amoniak.
 • Utrzymanie temperatury mediów o średniej lepkości, takich jak oleje, biopaliwa, żywice.
 • Zapobieganie krystalizacji medium, np. sody kaustycznej
 • Zapobieganie kondensacji, np. popiołu w stożkowych częściach silosów lub lejach zsypowych elektrofiltrów
 • Wstępne podgrzewanie reaktorów przemysłowych.
 • Zastosowania specjalistyczne, obejmujące podgrzewanie cieczy o wysokich lepkościach oraz mieszanie

15_TankHeating_ind_thumbnail.jpg

nVent Thermal Management oferuje rozwiązania dostosowane do wymagań danej aplikacji. Istnieje szeroki wybór technologii, które można dostosować do konkretnego przypadku ogrzewania zbiorników.

Sprawdzona i niezawodna technologia ogrzewania zbiorników

Od ponad 30 lat samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM uważane są za wiodącą markę na rynku. Przewody grzejne serii RAYCHEM w izolacji polimerowej i powiązane z nimi komponentami oraz przewody grzejne marki nVent PYROTENAX ® w izolacji mineralnej (MI) były uznawane za standard branżowy przez ponad 60 lat. nVent Thermal Management posiada obszerną listą referencyjną ogrzewania zbiorników.

Swoboda w projektowaniu

nVent Thermal Management oferuje wiele technologii dostosowanych do różnych zakresów temperatur.

 • Samoregulujące przewody grzejne są optymalnym rozwiązaniem dla mniejszych zbiorników lub wrażliwych produktów,
 • W przypadku dużych zbiorników magazynowych najlepszym rozwiązaniem są szeregowe systemy grzejne, biorąc pod uwagę duże oszczędności na instalacji zasilającej.
 • Gdy wymagane są duże moce, lub gdy temperatury przekraczają możliwości przewodów w izolacji polimerowej, należy stosować systemy grzejne w izolacji mineralnej.
 • Instalację można następnie rozbudować o układy sterowania i monitorowania, które pozwalają stworzyć kompletny system ogrzewania.
Prosta instalacja

Systemy grzejne oparte o przewody grzejne , można dopasować do powierzchni o każdym kształcie i wielkości. Dodatkowo, można regulować gęstość mocy poprzez zmianę odstępu między przewodami grzejnymi w miejscach tego wymagających.

Atesty

Wszystkie nasze produkty posiadają szereg atestów potwierdzających zgodność z wieloma branżowymi lub państwowymi normami, w tym:

 • ATEX
 • RTN
 • IECEx

Nasze systemy grzejne zostały dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Technologia przewodów samoregulujących

Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM (BTV, QTVR, XTV oraz KTV) mogą utrzymywać temperatury do 150°C i są idealne do ogrzewania zbiorników, w przypadku gdy wymagana jest elastyczność w projektowaniu i montażu..

Zasada działania samoregulujących przewodów grzejnych RAYCHEM:

Self-Regulating

 • Prąd elektryczny przepływający pomiędzy żyłami przez przewodzący rdzeń polimerowy powoduje wydzielanie ciepła.
 • W miarę spadku temperatury otoczenia zwiększa się liczba ścieżek przewodzących prąd w rdzeniu i wydzielana jest większa ilość ciepła.
 • I odwrotnie, w miarę wzrostu temperatury, w rdzeniu występuje mniejsza liczba ścieżek przewodzących prąd i wytwarzana jest mniejsza ilość ciepła.

Właściwość ta powoduje, że przewody reagują na miejscowe zmiany temperatury, zapewniając optymalną dystrybucję ciepła na ściankach zbiornika, a nawet możliwość wielokrotnego krzyżowania się przewodów bez ryzyka wystąpienia przegrzania lub uszkodzenia.

Przewody

 • Mogą być docinane na wymiar, ułatwiając projektowanie i instalację.
 • Posiadają bezwarunkową klasyfikację temperaturową, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dla danej klasyfikacji strefy bez konieczności stosowania kosztownych ograniczników temperatury.

Firma nVent Thermal Management oferuje również szeroką gamę komponentów, łącznie z akcesoriami ułatwiającymi instalację na zbiornikach.


Technologia przewodów ograniczających moc

Przewody grzejne RAYCHEM ograniczające moc (VPL) cechują się wysokimi mocami wyjściowymi przy wysokich temperaturach utrzymania. Przewody grzejne ograniczające moc charakteryzują się

Power-Limiting

 • Temperaturą utrzymania do 235°C
 • Temperaturą oddziaływania do 260°C

Przewody grzejne ograniczające moc zbudowane są z elementu rezystancyjnego PTC nawiniętego wokół dwóch żył zasilających, który styka się naprzemiennie z żyłami. Dodatni współczynnik temperaturowy (PTC) powoduje, że moc wyjściowa elementu grzejnego zmniejsza się w miarę wzrostu temperatury otoczenia.

Przewody ograniczające moc:

 • Mogą się jednokrotnie krzyżować
 • Mogą być docinane na wymiar, co ułatwia projektowanie i zwiększa elastyczność przy instalacji
 • Są dostępne w wersjach o napięciu znamionowym 230 V oraz 480 V. Wersja 480 V pozwala stosować znacznie większe długości obwodów, jednocześnie zachowując wszystkie zalety równoległego przewodu grzejnego.
 • Nie posiadają bezwarunkowej klasyfikacji temperaturowej (klasa temperaturowa jest oceniana dla danego projektu). Są zazwyczaj instalowane wraz z bardziej zaawansowanym układem regulacji i monitorowania.

Firma nVent Thermal Management oferuje również szeroką gamę komponentów, łącznie z akcesoriami ułatwiającymi instalację na zbiornikach.


Technologia równoległych przewodów o stałej mocy

Równoległe przewody grzejne RAYCHEM o stałej mocy

Okrągłe elastyczne przewody grzejne charakteryzują się

 • Temperaturą utrzymania do 230°C
 • Temperaturą oddziaływania do 260°C.
 • Przewody grzejne o równoległe (strefowe) są podobnie zbudowane lecz różnią się od przewodów grzejnych ograniczających moc
 • Zawierają one niklowo-chromowy element grzejny, którego rezystancja nie zmienia się wraz z temperaturą.
 • Posiadają stałą moc grzejną w całym zakresie temperatur.
 • Mogą być docinane na wymiar, co ułatwia instalację.
 • Nie posiadają bezwarunkowej klasyfikacji temperaturowej, klasa temperaturowa jest określana dla danego projektu.
 • Są dostępne w wersjach o stałej mocy jednostkowej z zakresu od 10 W/m do 40 W/m
 • Występują w dwóch wersjach różniących się budową:
  • Przewody grzejne FMT, mogące utrzymywać temperatury do 150°C i wytrzymywać temperatury oddziaływania do 200°C
  • Przewody grzejne FHT, mogą utrzymywać temperatury do 230°C i wytrzymywać temperatury oddziaływania do 260°C.
  • Przewody grzejne FHT są również dostępne w wersji 400 V pozwalającej stosować znacznie większe długości obwodów, jednocześnie zachowując wszystkie zalety równoległego przewodu grzejnego

Są zazwyczaj instalowane wraz z bardziej zaawansowanym układem regulacji i monitorowania, oraz w zależności od przeznaczenia, ogranicznikami temperatury.

Firma nVent Thermal Management oferuje również szeroką gamę komponentów, łącznie z akcesoriami ułatwiającymi instalację na zbiornikach.


Technologia przewodów z izolacją polimerową

Przewody grzejne RAYCHEM XPI w izolacji polimerowej (PI) stosuje się wtedy, gdy długości obwodu wykraczają poza możliwości równoległych przewodów grzejnych i wymagane jest pojedyncze źródło zasilania. Technologia ta umożliwia zwiększenie długości obwodu zasilanego z jednego punktu zasilania do 5 km.

Zastosowanie PTFE w wewnętrznej oraz zewnętrznej warstwie izolacyjnej skutkuje bardzo wysoką odpornością termiczną przewodów grzejnych oraz znakomitą odpornością chemiczną nawet na najbardziej agresywne substancje. Proces produkcyjny powłoki izolacyjnej daje wyjątkową elastyczność przewodów, która ułatwia instalację, demontaż i upraszcza zakańczanie.

Przewody grzejne są przystosowane do temperatur oddziaływania do 260°C (okresowo do 300°C) bez ryzyka uszkodzenia lub zmniejszenia rezystancji izolacji. Typowe moce wyjściowe mieszczą się w zakresie do 30 W/m.

Oprócz przewodów grzejnych firma nVent Thermal Management oferuje również szeroką gamę komponentów.

Ponieważ moc systemu szeregowego zależy od całkowitej długości obwodu, napięcia zasilającego, rezystancji jednostkowej oraz konfiguracji elektrycznej (gwiazda lub trójkąt), każda zmiana systemu wymaga ponownego przeanalizowania projektu.

W zależności od metody projektowania (dla warunków ustalonych lub ze sterowaniem z ograniczeniem temperatury) oraz strefy (zagrożona lub niezagrożona), system ogrzewania elektrycznego może wymagać instalacji:

 • wielu czujników
 • ograniczników temperatury
 • lub dodatkowych alarmów

Z tego powodu, szeregowe systemy ogrzewania są zazwyczaj stosowane wraz z bardziej zaawansowanymi systemami sterowania.


Technologia przewodów w izolacji mineralnej

Przewody grzejne nVent PYROTENAX® w izolacji mineralnej (MI) to szeregowe przewody grzejne przeznaczone do utrzymywania temperatur do 600°C oraz temperatur oddziaływania do 650°C.

Przewody grzejne w izolacji mineralnej są idealnym rozwiązaniem wtedy, gdy temperatura lub zapotrzebowanie na moc przekraczają możliwości równoległych samoregulujących, przewodów grzejnych ograniczających moc oraz przewodów grzejnych w izolacji polimerowej.

Przewody grzejne w izolacji mineralnej składają się z jednej lub dwóch żył umieszczonych w izolacji z tlenku magnezu, otoczonych metalowym płaszczem, opcjonalnie dostarczanych w powłoce HDPE lub FEP zapewniającej dodatkowe zabezpieczenie przed korozją (dostępne tylko dla przewodów z płaszczem miedzianym). Dzięki takiej budowie przewody grzejne MI cechują się najwyższą wytrzymałością w testach na zgniatanie i przecięcia. Specjalne procesy wygrzewania pozwalają osiągnąć najwyższą elastyczność ułatwiającą montaż.

nVent Thermal Management oferuje jednożyłowe przewody grzejne MI z różnymi materiałami płaszcza:

 • Miedź
 • Miedzionikiel
 • Stal nierdzewna (AISI 321)
 • Stop Inconel 600
 • Stop 825

Dostępne materiały płaszcza pozwalają na dobór najbardziej odpowiedniego przewodu. W oparciu o parametry środowiskowe (korozja) oraz o odporność na skrajne temperatury można wybrać przewody grzejne z takimi płaszczami, które będą niewrażliwe na warunki procesowe. Umożliwia również osiągnięcie wyższej mocy wyjściowej.

Dwużyłowe przewody grzejne MI są dostępne tylko z płaszczem ze stopu 825. Zastosowanie dwużyłowych przewodów grzejnych oferuje znaczne korzyści techniczne przy krótkich obwodach lub jeśli wymagane są wysokie rezystancje. (np. trasy impulsowe o wysokiej temperaturze, krótsze odcinki). Dodatkowo, czas instalacji ulega znacznemu skróceniu,w porównaniu do jednożyłowego przewodu grzejnego. .

Ponieważ płaszcz jest metalowy, połączenia z przewodami zimnymi muszą być spawane lub lutowane. nVent Thermal Management oferuje możliwość wykonania złącz techniką spawania laserowego . Technologia ta jest dostępna dla wszystkich przewodów z następujących materiałów:

 • Stal nierdzewna
 • Stop Inconel 600
 • Stop 825

Technika ta zapewnia maksymalną kontrolę procesu spawania. Pozwala ona otrzymać spoinę o bardzo wysokiej jakości i niezawodności, umożliwiającej używanie przewodów grzejnych w wyższych temperaturach i obciążeniach niż przy konwencjonalnym ręcznym lutowaniu srebrem.

Wspólny system zarządzania ogrzewaniem zainstalowany przez firmę nVent Thermal Management w terminalu paliwa biodiesel w Kanadzie.
Kluczowe wyzwania

Firma Large Global Gas & Oil podjęła decyzję o rozbudowie swojego terminalu paliw biodiesel w Winnipeg w prowincji Manitoba w celu zwiększenia możliwości składowania paliwa B100 - produktu zawierającego czyste biopaliwo. Ponieważ paliwo biodiesel ma wyższą temperaturę żelowania niż standardowy olej napędowy, wymaga ono przy przechowywania bardziej precyzyjnej regulacji temperatury.</>

Rozwiązanie

Firma nVent Thermal Management dostarczyła pełny system zarządzania ogrzewaniem (HMS) systemu rurociągów oraz elektryczne ogrzewanie i izolację zbiornika. Projekt został wykonany "pod klucz". Zarządzaniem projektu zajmowało się kanadyjskie biuro Kitchener Services, korzystające z zasobów i wiedzy centrów serwisowych w Houston oraz Edmonton do ukończenia projektu w terminie.

Produkty

Projekt wiązał się z wykonaniem szczegółowego projektu układu ogrzewania elektrycznego w połączeniu z izolacją zbiornika paliwa B100. Z powodu wszechstronności projektowej do precyzyjnego utrzymywania temperatury użyto przewodu grzejnego nVent RAYCHEM XTV, natomiast do izolacji zbiornika użyto systemu izolacji zbiorników nVent TRACER Trac-Loc z rąbkiem stojącym.

Rozwiązanie

Wszechstronny projekt został łatwo dopasowany do ram czasowych klienta i zapewnił dokładność na wymaganym poziomie.

Produkty

Connection and Protection