Utrzymywanie temperatur procesowych

Dobrze dobrany przemysłowy system utrzymywania temperatury procesowej jest w stanie utrzymać temperaturę cieczy w rurze na żądanym poziomie, lub w szerokim zakresie temperatur w zależności od wymagań stawianych przez proces lub zastosowanie systemu.

Utrzymywanie temperatury procesowej- Kompleksowe podejście obejmujące system zarządzania ogrzewaniem

Firma nVent Thermal Management oferuje utrzymywanie temperatury procesowej w postaci kompletnego systemu ogrzewania obejmującego dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego ,zaawansowanych systemów sterowania oraz wykonanie pod klucz. Process-Temperature-Industrial.jpg

System ogrzewania elektrycznego
 • Elektryczne przewody grzejne - przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium poprzez strat ciepła rur, zbiorników oraz aparatów.
 • Zaawansowane systemy sterowania - urządzenia takie jak termostaty, regulatory oraz panele elektryczne monitorujące i/lub sterujące przewodami grzejnymi w celu utrzymywania temperatury medium.
 • Komponenty i akcesoria - zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśma montażowa oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi

nVent Thermal Management może dostarczyć poszczególne komponenty, świadczyć usługi projektowo-inżynieryjne oraz wykonać instalację i dokonywać konserwacji całego systemu.

Nasze produkty wraz z usługami świadczonymi na obiekcie oferują pełne rozwiązanie utrzymywania temperatury, będące zaplanowanym i wykonanym optymalnym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS).
Uwzględniając wszystkie aspekty projektu i instalacji systemu ogrzewania elektrycznego stanowimy pojedynczy kontakt dla klienta.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Ogrzewanie elektryczne ma kluczowe znaczenie dla utrzymywania temperatury medium w rurach przy braku jego przepływu przez dłuższe okresy czasu.

W zależności od zastosowania może wystąpić potrzeba utrzymania temperatury medium w rurze powyżej pewnej minimalnej temperatury w celu:

 • Transportu medium
 • Użycia medium w reakcji
 • Zapobiegania krystalizacji lub degradacji medium
 • Bezpiecznego zatrzymania procesu
 • Zachowania właściwości medium
Niezawodny system utrzymywania temperatury procesowej

W rurze straty ciepła są kompensowane przez ogrzewanie elektryczne w celu utrzymywania wymaganej temperatury medium.

Utrzymywanie medium w określonym zakresie temperatur umożliwia:

 • opłacalny transport medium z jednej lokalizacji do drugiej,
 • prowadzenie procesów z maksymalnymi wydajnościami
 • bezpieczne operacje uruchamiania/zatrzymywania procesu.
Wiodące usługi systemów zarządzania ogrzewaniem

Prawidłowo zaprojektowany system zarządzania ogrzewaniem jest skomplikowany. Praca z nami (jako ekspertami w dziedzinie ogrzewania elektrycznego) oferuje wszechstronne korzyści:

 • Rozwiązania pod klucz
 • Zarządzanie projektem ogrzewania rur przez wszystkie jego fazy: bez opóźnień względem harmonogramu
 • Optymalnie zaprojektowany system ogrzewania elektrycznego zapewnia długą i bezproblemową eksploatację.
 • Światowa organizacja oferująca pełen zakres systemów ogrzewania elektrycznego
 • Wsparcie techniczne najwyższej klasy
 • Sprawdzone strategie realizacji projektów
 • Wysokie standardy bezpieczeństwa
Przewody samoregulujące

Elektryczne samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM automatycznie zmieniają swoją moc wyjściową w zależności od zmian temperatury rury.

Samoregulujące przewody grzejne RAYCHEM:

Self-Regulating

 • Mogą być używane przy skomplikowanym orurowaniu, rurach z tworzyw oraz rurach poddawanych czyszczeniu parą
 • Zapewniają bardziej równomierny rozkład temperatur rury i są całkowicie bezpieczne dzięki bezwarunkowej klasyfikacji temperaturowej
 • Mogą być docinane na wymiar na budowie
 • Mogą się krzyżować, ułatwiając instalację
 • Zawierają zestawy połączeniowe RAYCHEM, łatwe w instalacji, niewymagające zezwolenia na pracę ze źródłem gorącego powietrza i nie wymagają użycia niebezpiecznych substancji, takich jak silikony RTV

Przewody ograniczające moc

Elektryczny przewód grzejny ograniczający moc RAYCHEM może być używany w aplikacjach utrzymywania temperatury procesowej, wymagających wysokiej mocy wyjściowej i/lub poddawania działaniu wysokich temperatur. Przewody grzejne ograniczające moc RAYCHEM:

Power-Limiting

 • Są odporne na działanie temperatury do 260 °C przy odłączonym zasilaniu
 • Mogą pracować przy napięciu 480 V
 • Zmieniają swoją moc wyjściową w zależności od temperatury rury
 • Mogą być docinane na wymiar
 • Mogą się jednokrotnie krzyżować, ułatwiając instalację
 • Zawierają zestawy połączeniowe RAYCHEM, łatwe w instalacji. niewymagające zezwolenia na pracę ze źródłem gorącego powietrza i nie wymagają użycia niebezpiecznych substancji, takich jak silikony RTV

Przewody grzejne w izolacji mineralnej

Elektryczne przewody grzejne nVent PYROTENAX w izolacji mineralnej charakteryzują się wysoką mocą wyjściową, odpornością na wysokie temperatury oddziaływania oraz doskonałą odpornością na środowiska korozyjne. Przewody grzejne PYROTENAX w izolacji mineralnej:

MI-Cable

 • Zapewniają moc wyjściową do 200 watów na metr
 • Są fabrycznie zakończone dla uproszczonej instalacji
 • Są dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
 • Mogą pracować przy napięciu do 600 V
 • Szczególne dobrze nadają się do stosowania w trudnych warunkach
 • Można je stosować w maksymalnej temperaturze do 550°C i w maksymalnej temperaturze oddziaływania do 650°C
 • Mogą być przystosowane do wyższych temperatur przy specjalnym wykonaniu

Przewody w izolacji polimerowej

HEWSystemy grzejne RAYCHEM w izolacji polimerowej (PI) są szczególnie przydatne w dłuższych obwodach grzejnych (t.j. >250 m) o długości do kilku kilometrów. Przewody PI:

 • Występują w szerokim zakresie rezystancji
 • Mogą być używane w ciągłych temperaturach pracy do 260°C i okresowych temperaturach oddziaływania do 300°C.
 • Posiadają izolację PTFE, co pozwala osiągnąć niespotykaną odporność termiczną i chemiczną
 • Oferują znacznie dłuższy czas eksploatacji
 • Umożliwiają łatwe zakańczanie na budowie

Zaawansowane układy sterujące

Zaawansowane układy sterujące RAYCHEM są zbudowane specjalnie pod kątem aplikacji utrzymywania temperatury.
Układy sterujące i monitorujące RAYCHEM:

 • Obejmują zakres od termostatów mechanicznych z panelem HTPI do najnowocześniejszej linii produktów NGC mogących mierzyć do 8 temperatur procesowych na każdy pojedynczy moduł monitorujący.
 • Zawierają zaawansowane metody regulacji i sterowania, monitorowanie ciągłości obwodu, prądu roboczego, prądu doziemnego, a także zabezpieczenie przeciwzwarciowe
 • Mogą być monitorowane z określonego miejsca i w większości łączą się z oprogramowaniem nadrzędnym RAYCHEM Supervisor.

Rozwiązania do sterowania i monitorowania w aplikacjach dotyczących utrzymywania temperatury obejmują:

 • Lokalne - Dedykowane dla pojedynczego obwodu grzejnego, urządzenia te monitorują i/lub sterują w oparciu o pomiar temperatury rury.
 • Rozproszone - Panele wieloobwodowe zlokalizowane w głównych miejscach zakładu, zbierają dane z dużej liczby obwodów grzejnych. Właściwa lokalizacja tych paneli pozwala zmniejszyć całkowity koszt instalacji poprzez zmniejszenie długości kabli zasilających
 • Scentralizowane - Panele wieloobwodowe zlokalizowane w pomieszczeniu/budynku dedykowanym do sterowania ogrzewaniem elektrycznym. Oszczędności ze stosowania dedykowanego pomieszczenia/budynku stają się widoczne przy bardzo dużej koncentracji obwodów grzejnych na małej powierzchni zakładu.
Doświadczenie w zakresie opracowywania systemów ogrzewania elektrycznego instalacji przesyłowych ropy naftowej gwarancją płynności w kalifornijskiej rafinerii
Tesoro.jpg
Kluczowe wyzwania

W rafinerii Tesoro w Martinez w stanie Kalifornia konieczne było zainstalowanie ogrzewania elektrycznego stacji pomp Amorco Wharf oraz linii przesyłowych w celu zapewnienia przepływu ropy naftowej z nabrzeża rozładunkowego do zbiorników magazynowych. Nie istniały żadne rysunki projektowe ogrzewania elektrycznego, a projekt okazał się skomplikowany z powodu skomplikowanego układu rur w stacji pomp. Klient był ograniczony czasowo i dlatego skontaktował się z firmą nVent Thermal Management.

Rozwiązanie

Z powodu różnych wielkości rur, dużej liczby małych i dużych zespołów zaworów oraz wysokich wymagań dla układu utrzymywania temperatury, spełnienie potrzeb klienta wymagało zastosowania w projekcie układu ogrzewania elektrycznego nowatorskich rozwiązań oraz elastycznego podejścia do zagadnienia. Inżynierowie firmy nVent Thermal Management udali się do rafinerii i wykonali terenowe prace inżynieryjne, dokonując pomiarów rur i projektując na miejscu system ogrzewania elektrycznego. Dzięki współpracy z personelem rafinerii określono niezbędne systemy zasilania, lokalizacje punktów zasilania, niezbędne rozwiązania dla układów sterowania i monitorowania oraz zalecenia dla doboru przewodów grzejnych.

Produkty

Nasze doświadczenie z przesyłem ropy naftowej oraz rozwiązaniami morskimi pozwoliło nam terminowo opracować oszczędne rozwiązanie dla rafinerii Tesoro. W celu minimalizacji kosztów instalacji oraz spełnienia wymagań systemu utrzymywania temperatury dla wszystkich rur wybrano samoregulujący przewód grzejny nVent RAYCHEM XTV. W celu skrócenia czasu prac na miejscu, panele sterujące i monitorujące RAYCHEM 920 wraz z transformatorami oraz systemem zasilania zostały umieszczone w kontenerze dostaczonym później na budowę.

Korzyści

instalacja została wykonana zgodnie z normami bezpieczeństwa nVent TRACER, skutkując wynikiem w zakresie bezpieczeństwa wynoszącym 100%. Wraz z jakością instalacji systemu ogrzewania elektrycznego przez doświadczonych pracowników rafineria Tesoro otrzymała gwarancję Warm Pipe jako gwarancję jakości instalacji. Doświadczenie, kreatywność i elastyczność to kluczowe wartości, które pomogły w zakończeniu projektu dla rafinerii Tesoro.

Produkty

Connection and Protection