Ochrona rur przed zamarzaniem

nVent Thermal Management oferuje kompletne systemy grzejne zapewniające zabezpieczenie przed mrozem, pozwalające spełnić zróżnicowane wymagania wielu różnych branż gospodarki: górnictwa naftowego i gazownictwa, instytucji użyteczności publicznej, przemysłów petrochemicznego, chemicznego, papierniczego oraz farmaceutycznego. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

W trakcie zamarzania woda oraz media o znacznej zawartości wody zwiększają swoją objętość. To rozszerzanie się może powodować pękanie rur - co prowadzi do uszkodzeń instalacji, strat materialnych, a także stanowi zagrożenie dla personelu.

 • Jeśli zamarznięty rurociąg ma krytyczne znaczenie dla całego procesu - na przykład zamarznięta rura w oczyszczalni ścieków lub chłodni wieżowej - może wstrzymać pracę całej instalacji, prowadząc do wielomilionowych strat.
 • Zamarznięta rura doprowadzająca wodę do pryszniców bezpieczeństwa może w razie skażenia chemicznego narazić personel na poważne niebezpieczeństwo.

Oferujemy różnorodne systemy zabezpieczania rur przed zamarzaniem, wykorzystujące różne rozwiązania techniczne i przeznaczone do stosowani w strefach niezagrożonych oraz zagrożonych wybuchem.

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem - Produkty łatwe w instalacji, lub kompleksowe podejście obejmujące cały system ogrzewania

Firma nVent Thermal Management oferuje zabezpieczenie rur przed zamarzaniem jako kompletny system, który obejmuje dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego rur , zaawansowanych systemów sterowania oraz wykonanie pod klucz.

System ogrzewania elektrycznego
 • Elektryczne przewody grzejne - przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium przez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
 • Zaawansowane układy sterowania - pozwalają utrzymać określoną temperaturę medium w rurociągu ogrzewanym elektrycznie.
 • Komponenty i akcesoria - zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Niezawodny system zabezpieczający przed mrozem

System grzejny utrzymuje temperaturę rury przez kompensację ciepła traconego przez izolację. Ogrzewanie elektryczne ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia przed zamarzaniem rur, w których przez dłuższe okresy czasu znajduje się nieruchoma ciecz.
Systemy samoregulujące nVent RAYCHEM są od lat polecane przez wielu inżynierów na całym świecie, i ze względu na łatwość użycia wybierane przez wielu wykonawców instalacji.

Wiodące usługi systemów ogrzewania

Prawidłowo zaprojektowany system ogrzewania jest skomplikowany. Pozwól, aby nasi eksperci opracowali dla Ciebie rozwiązania pod klucz i zajęli się zarządzaniem wszystkimi fazami projektu ogrzewania elektrycznego. Pozwoli to uniknąć opóźnień względem harmonogramu i opracować optymalny system ogrzewania elektrycznego, który zapewni wiele godzin bezawaryjnej pracy

Doświadczenie globalne

nVent Thermal Management to światowa organizacja oferująca pełną gamę systemów ogrzewania elektrycznego, wsparcie techniczne najwyższej klasy, sprawdzone strategie realizacji projektów oraz wysokie standardy bezpieczeństwa, co czyni nas idealnym partnerem dla klientów na całym świecie, którzy korzystają z naszego doświadczenia, produktów oraz usług w celu zaspokojenia potrzeb związanych z systemami ogrzewania elektrycznego.

Technologia przewodów samoregulujących

Elektryczne samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM automatycznie zmieniają swoją moc wyjściową w zależności od zmian temperatury rury. Przewody te:


Przewody grzejneRAYCHEM:

Self-Regulating

 • Mogą być używane przy skomplikowanym układzie rur, przy rurach z tworzyw oraz rurach poddawanych czyszczeniu parą
 • Oferują maksymalną swobodę przy projektowaniu oraz niezawodność w aplikacjach ogrzewania elektrycznego dla rurociągów o długości do 250 m oraz dla temperatury utrzymania do 150°C.
 • Zapewniają bardziej równomierny rozkład temperatury w rurach
 • Są całkowicie bezpieczne - posiadają bezwarunkową klasyfikację temperaturową
 • Mogą być docinane na wymiar na budowie
 • Mogą się krzyżować, ułatwiając instalację
 • Nie wymagają zezwolenia na prace ze źródłem gorącego powietrza
 • Zawierają proste w montażu zestawy instalacyjne RAYCHEM

Przewody ograniczające moc

RAYCHEM Systemy ograniczające moc RAYCHEM zabezpieczające rury przed mrozem cechują się większą mocą wyjściową w podwyższonych temperaturach niż systemy samoregulujące, i mogą być wystawione na działanie wyższych temperatur.


Przewody grzejne ograniczające moc RAYCHEM

Power-Limiting

 • Długość rurociągu do 250 m
 • Dla utrzymywania temperatur do 230°C.
 • Mogą być używane przy napięciu do 480 V
 • Mogą być docinane na wymiar
 • Zmieniają swoją moc wyjściową w zależności od temperatury rury
 • Mogą się jednokrotnie krzyżować, ułatwiając instalację
 • Zawierają łatwe w użyciu zestawy instalacyjne RAYCHEM niewymagające zezwolenia na prace ze źródłem gorącego powietrza
 • Nie wymagają użycia silikonów RTV, które mogą być niebezpieczne w trakcie instalacji

Przewody w izolacji polimerowej RAYCHEM
 • Systemy grzejne RAYCHEM w izolacji polimerowej (PI) są szczególnie przydatne w dłuższych obwodach grzejnych (t.j. >250 m)
 • Dla ciągłej pracy w temperaturach do 260°C i okresowej temperaturze oddziaływania do 300°C.
 • W zależności od zastosowania, zazwyczaj wymagają użycia bardziej zaawansowanych układów sterowania.

Przewody w izolacji mineralnej (MI)

Systemy grzejne nVent PYROTENAX w izolacji mineralnej (MI) są zalecane do stosowania w temperaturach do 800°C. Przewody te, przeznaczone do najcięższych warunków przemysłowych, są oferowane w różnych wersjach wykonania i z szerokim zakresem kompatybilnych komponentów i akcesoriów.


Przewody grzejne w izolacji mineralnej PYROTENAX

MI-Cable

 • O mocy wyjściowej do 200 W/m
 • Są fabrycznie zakończone dla uproszczonej instalacji
 • Są dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
 • Mogą pracować przy napięciu do 600 V
 • Szczególne dobrze nadają się do stosowania w trudnych warunkach
 • Można je stosować w maksymalnej temperaturze pracy do 550°C i w maksymalnej temperaturze oddziaływania do 650°C
 • Mogą być przystosowane do wyższych temperatur przy specjalnym wykonaniu

Przewody strefowe o stałej mocy

Strefowe przewody grzejne RAYCHEM o stałej mocy są ekonomiczną alternatywą zachowującą zalety przewodów docinanych na wymiar. Z powodu stałej mocy wyjściowej możliwe jest stosowanie mniejszych wyłączników niż w przypadku samoregulujących przewodów grzejnych.

 • Długość rurociągu do 200m
 • Dla utrzymywania temperatur do 200°C.

W zależności od zastosowania, zazwyczaj wymagają użycia bardziej zaawansowanych układów sterowania.


Zaawansowane układy sterujące

Nasze zaawansowane układy sterujące RAYCHEM to najnowocześniejsze rozwiązania sterujące zaprojektowane specjalnie do użytku wraz z systemami zabezpieczenia rur przed zamarzaniem.


Układy sterowania i monitorowania RAYCHEM
 • Obejmują termostaty elektroniczne i mechaniczne regulujące na zasadzie włącz/wyłącz
 • Mogą mierzyć temperaturę otoczenia i są przeznaczone do sterowania indywidualnymi obwodami, lub zapewniać sterowanie grupowe
 • Obejmują wyrafinowane sterowniki NGC oferujące monitorowanie pracy i ciągłości obwodu oraz prądu doziemnego oraz zabezpieczeń.

Sterowanie i monitorowanie systemu zabezpieczającego przed zamarzaniem
 • Systemy rozproszone - To system paneli wieloobwodowych zlokalizowanych w głównych miejscach zakładu, łączących wiele obwodów grzejnych. Odpowiednia lokalizacja tych paneli pozwala zmniejszyć całkowity koszt instalacji poprzez zmniejszenie długości przewodów. Pozwala to zmniejszyć spadki napięć i zapotrzebowanie na kable w projekcie.
 • Systemy Centralne - Sterowanie i monitorowanie odbywa się w jednym panelu, w którym zamontowane są urządzenia sterujące samodzielnie całą grupą obwodów grzejnych. Takie systemy są idealne wtedy, gdy wymagane jest uruchamianie wielu obwodów z jednej lokalizacji.
 • Systemy lokalne - Ten układ rozmieszczenia urządzeń oznacza pojedyncze układy zlokalizowane w pobliżu punktu zasilania obwodu grzejnego. Takie urządzenia mogą sterować lub monitorować system ogrzewania elektrycznego w oparciu o pomiar temperatury otoczenia.
Zoptymalizowany system zarządzania ogrzewaniem umożliwia obniżenie kosztów w zakładzie produkującym etanol
Kluczowe wyzwania
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport Ethanol to rozpoczynający działalność zakład produkujący 40 milionów galonów etanolu na rok. Wymagania zakładu w stosunku do ogrzewania elektrycznego obejmowały zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, ogrzewanie zbiorników oraz utrzymywanie temperatury rur z syropem, kiszonką oraz sodą kaustyczną.

Rozwiązanie

W ramach tego projektu firma nVent Thermal Management zaprojektowała, wykonała i zainstalowała niezbędne systemy ogrzewania elektrycznego oraz rozwiązania sterujące i monitorujące spełniające wymagania poszczególnych układów, jednocześnie powodując redukcję całkowitych kosztów systemu zarządzania ogrzewaniem.

Produkty

Rozwiązania sterowania i monitorowania nVent RAYCHEM zostały wykorzystane w następujący sposób: W niektórych miejscach wymagających zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz utrzymywania temperatury użyliśmy układu RAYCHEM 200NG ze sterowaniem proporcjonalnym względem temperatury otoczenia (PASC). Tryb sterowania PASC oznacza, ze moc dostarczana do obwodu grzejnego jest proporcjonalna do temperatury otoczenia.

W celu zabezpieczenia rur z wodą przed zamarzaniem oraz ogrzewania zbiorników wybraliśmy połączenie układów RAYCHEM 920 oraz lokalnego systemu sterowania HTPG (???) sterującego i monitorującego grupę obwodów grzewczych. Były one umieszczone odpowiednio 250 i 140 metrów od centralnych paneli sterujących i wymagałyby większych (???) przewodów zasilających z powodu spadku napięcia.

W układach o znaczeniu krytycznym, wymagających utrzymywania temperatury wybraliśmy układ RAYCHEM 200NI z powierzchniowym pomiarem temperatury. Aby ograniczyć koszty okablowania czujników temperatury użyliśmy technologii przesyłu danych przez linię zasilającą RAYCHEM PLI (Power Line Interface) oraz zakończeń Smart End Seals (SES) do przesyłu informacji o temperaturze i ciągłości obwodów grzejnych.

Korzyści

Dzięki zastosowaniu algorytmu PASC możliwe było zredukowanie kosztów operacyjnych o 75% w porównaniu do konwencjonalnego regulatora względem temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu lokalnego systemu sterowania dokonano znacznych redukcji kosztów rur osłonowych i okablowania. Zastosowanie technologii PLI pozwoliło zaoszczędzić około 40 000 USD na kosztach okablowania czujników temperatury.

Produkty

Connection and Protection