Ogrzewanie długich rurociągów

Ekonomiczny oraz bezpieczny transport mediów na duże odległości wymaga zastosowania systemu ogrzewania rurociągów.

Typowe zastosowania systemów ogrzewania długich rurociągów to:

 • Linie przesyłowe między zakładami procesowymi a instalacjami magazynowymi lub terminalami załadunkowymi.
 • Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub utrzymywanie temperatury w parkach zbiorników oraz pirsach załadunkowych
 • Zapobieganie kondensacji i koagulacji w filtrach, przenośnikach itp...

Przy braku ogrzewania rurociągów mogą wystąpić poniższe problemy, powodując znaczne straty materialne oraz zanieczyszczenie środowiska:

 • Nadmierny wzrost lepkości cieczy
 • Kondensacja gazów
 • Zamarzanie cieczy powodujące katastrofalne uszkodzenia rur

Złożoność systemu elektrycznego ogrzewania rurociągów wynika z konieczności stosowania obwodów o dużych długościach, zazwyczaj zasilanych z jednego punktu.
Zastosowanie systemu ogrzewania rurociągów wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak:

 • Duże średnice rur
 • Zmiany poziomów na długości
 • Odległe lokalizacje
 • Brak punktów zasilania na całej długości

W przypadku rur preizolowanych występują dodatkowe wyzwania, takie jak:

 • Wzajemne ustawienie rurek
 • Brak izolacji na łączeniach rur
 • Przeciąganie długich odcinków przewodów przez rurki
 • Brak dostępu do zestawów połączeniowych
Ogrzewanie długich rurociągów – Kompleksowe podejście

Firma nVent Thermal Management oferuje szeroki zakres sprawdzonych rozwiązań ogrzewania długich rurociągów w postaci kompletnego systemu zarządzania ogrzewaniem, obejmującego dobór odpowiednich technologii ogrzewania elektrycznego , układów sterowania oraz usług inżynieryjno-montażowych

System ogrzewania elektrycznego
 • Elektryczne przewody grzejne utrzymujące temperaturę medium poprzez kompensację strat ciepła rur, zbiorników i aparatów.
 • Rozwiązania obejmujące układy sterowania i monitoringu – pozwalające utrzymać temperaturę medium w rurociągach ogrzewanych elektryczne.
 • Komponenty i akcesoria – zestawy przyłączeniowe, zestawy zakończeniowe, taśmy montażowe oraz etykiety ostrzegawcze.
Usługi
 • Usługi projektowo-inżynieryjne
 • Produkcja i dostawa
 • Usługi na obiekcie
 • Usługi serwisowe

Dostarczamy poszczególne komponenty, świadczymy usługi projektowo-inżynieryjne i montażowe.

Łącząc zaawansowane systemy ogrzewania elektrycznego z naszymi usługami montażowymi, klient otrzymuje pełne rozwiązanie, będące kompletnym systemem zarządzania ogrzewaniem (HMS). Na etapie realizacji uwzględniamy wszystkie aspekty systemu ogrzewania elektrycznego stanowiąc pojedynczy kontakt dla zespołu projektowego klienta.

Różne technologie pozwalające na budowę obwodów grzejnych o długości do 25 km

Dodanie punktów zasilania może drastycznie zwiększyć koszt instalacji ogrzewania elektrycznego. W zależności od długości rurociągów oferujemy różne technologie ogrzewania elektrycznego:

 • Przewody w izolacji mineralnej nVent PYROTENAX o długości do 5 km
 • Szeregowe oporowe przewody grzejne nVent RAYCHEM w izolacji polimerowej o długości do 5 km
 • System STS wykorzystujący efekt prądów naskórkowych do bardzo długich rurociągów do 25 km
Indywidualne wsparcie pozwala zmniejszyć koszty
 • Niestandardowe podpory rur
 • Niestandardowe systemy zasilania
 • Zoptymalizowana izolacja oraz systemy rur preizolowanych
Zaawansowane układy sterowania i monitorowania systemu ogrzewania długich rurociągów

Systemy ogrzewania długich rurociągów są systemami o stałej mocy jednostkowej, dlatego wybór odpowiedniego układu sterowania jest niezmiernie istotny i może mieć duży wpływ na pracę instalacji grzejnej

Atesty

Nasze produkty posiadają szereg atestów i dopuszczeń zgodnych z ATEX, RTN, IECEx oraz z wieloma innymi normami branżowymi lub państwowymi.

Możliwości projektowe

nVent Thermal Management posiada centra projektowe na całym świecie, dysponujące możliwościami projektowania systemów ogrzewania elektrycznego dla różnych przemysłu.
Nasi inżynierowie korzystają z różnych programów uznawanych za wiodący standard w branży, takich jak TraceCalc Pro lub pełny pakiet projektowania 3D nVent TRACER Lynx .

Systemy ogrzewania rurociągów mogą być trudne do zaprojektowania i instalacji.

nVent Thermal Management oferuje wiele technologii ogrzewania elektrycznego rurociągów, dając możliwość indywidualnego dopasowania odpowiednich rozwiązań do rzeczywistych potrzeb, zapewniając tym samym optymalizację kosztów . Technologie ogrzewania długich rurociągów to:


Przewody w izolacji polimerowej

Szeregowe przewody grzejne w izolacji polimerowej nVent RAYCHEM to odpowiednie rozwiązanie, gdy wymagane jest zasilanie z jednego źródła zasilania, a długości obwodów osiągają do 5 km długości, co uniemożliwia zastosowanie przewodów równoległych (samoregulujących i strefowych) . Dzięki użyciu PTFE jako wewnętrznej i zewnętrznej izolacji, przewód może:

 • Być używany w temperaturach dochodzących do 250°C (okresowo 300°C ) bez uszkodzenia izolacji polimerowej
 • Być stosowany, gdy wymagana jest moc zbliżona do 30 W/m.
 • Być łatwo instalowany i zakańczany na budowie.
 • Być odporny na agresywne substancje chemiczne

Przewodów w izolacji mineralnej

Należy rozważyć użycie przewodów grzejnych w izolacji mineralnej nVent PYROTENAX, gdy osiągane temperatury lub moce grzewcze przekraczają możliwości przewodów z izolacją polimerową.

MI-Cable

 • Bardzo wysoka moc wyjściowa do 300 W/m i więcej
 • Skrajnie wysokie temperatury oddziaływania, 600°C i więcej.
 • Opcjonalna wersja z HDPE lub FEP zapewniająca ochronę przed korozją
 • Wersja jednożyłowa z płaszczem wykonanym z różnych materiałów (miedzionikiel, stal nierdzewna (AISI 321), Inconel 600 oraz Alloy 825)
 • Wersja dwużyłowa tylko z płaszczem z Alloy 825
 • Fabrycznie zakończone przewody grzejne w izolacji mineralnej
 • Połączenia spawane laserowo dla zapewnienia wysokiej jakości

System ogrzewania wykorzystujący efekt prądów naskórkowych

FlowAssurance-STS-Thumbnail.jpg

System ogrzewania elektrycznego wykorzystujący efekt prądów naskórkowych STS to system przeznaczony do ogrzewania rurociągów o średniej i dużej długości do 25 km.

Jego zastosowania obejmują:

 • Linie przesyłowe
 • Roztapianie śniegu i lodu
 • Ogrzewanie fundamentów zbiorników
 • Podmorskie linie przesyłowe
 • Rurociągi preizolowane

Jako lider branży systemów ogrzewania elektrycznego, oferujemy systemy wykorzystujące efekt prądów naskórkowych w formie rozwiązań "pod klucz".


Zaawansowane systemy sterowania

nVent Thermal Management oferuje szereg układów sterowania RAYCHEM zaprojektowanych specjalnie do ogrzewania długich rurociągów. Układy sterowania i monitorowania RAYCHEM:

 • Pozwalają na wdrożenie niestandardowych systemów zasilania, pomiar prądu trójfazowego oraz możliwość załączania prądów o wysokim natężeniu
 • Mierzą do ośmiu temperatur procesowych dla jednej jednostki monitorującej
 • Umożliwiają kontrolę obwodu według minimalnej, średniej lub nastawionej temperatury wejściowej
 • Zawierają zaawansowane metody sterowania, umożliwiające monitorowanie ciągłości obwodu, prądu roboczego, prądu doziemnego, a także zabezpieczenie na wypadek zwarcia doziemnego

Dla niektórych wyspecjalizowanych zastosowań firma nVent Thermal Management oferuje również rozwiązania pomiaru temperatury wzdłuż rurociągu z użyciem światłowodów z rozdzielczością 1 metr i czułością 1ºC.

Zoptymalizowany system zarządzania ogrzewaniem gwarantuje bezpieczny przesył siarki w dużej instalacji LNG
Kluczowe wyzwania

Projekt linii przesyłowej QatargasSulphur obejmował podwójny rurociąg siarkowy o długości 35 km i średnicy 12 cali do przesyłu stopionej siarki od 11 producentów do instalacji granulacji. Wyzwania stawiane systemom ogrzewania to:

 • Wąski zakres dopuszczalnych temperatur stopionej siarki od 125ºC do 145ºC przy wartości zadanej 135ºC na całej długości rurociągu.
 • Zewnętrzny rurociąg siarkowy o znacznej masie, wiele ścieżek przepływu oraz pionowe kompensacje co 150 m.
 • Zdolność do roztopienia oraz ponownego ogrzania zastygłej siarki bez przegrzania surowca lub nadmiernych rozszerzeń.
 • Podwójny (redundantny) system ogrzewania rurociągu.
Rozwiązanie

W celu spełnienia wymogów tego projektu, firma nVent Thermal Management zastosowała następujący system ogrzewania:

 • System ogrzewania STS wykorzystujący efekt prądów naskórkowych, odporny na wysokie temperatury oddziaływania i efektywnie przekazujący ciepło do rurociągu.
 • Nowoczesny układ sterowania i monitorowania nVent RAYCHEM ze stycznikami próżniowymi.
 • Analiza metodą elementów skończonych w celu określenia rozkładu temperatury siarki w przekroju poprzecznym rurociągu.
 • System pomiaru temperatury rurociągu z użyciem światłowodów zapewniający odczyt temperatury na każdym jego metrze z dokładnością 1ºC.
 • Dwusekcyjny system ogrzewania, dostarczający 70% zainstalowanej mocy w normalnych warunkach pracy oraz 100% w warunkach topienia i podgrzewania siarki.
 • System wielowarstwowej izolacji termicznej z wewnętrzną warstwą z wysokotemperaturowego perlitu , zewnętrzną warstwą z pianki poliuretanowej oraz z osłoną zewnętrzną odporną na promieniowanie UV.
 • Dostawa materiałów, zarządzanie projektem, montaż i rozruch rurociągu.
Produkty

System ogrzewania elektrycznego wykorzystujący efekt prądów naskórkowych STS, system sterowania i monitorowania RAYCHEM.

Korzyści

Umiejętność firmy nVent Thermal Management do opracowania oraz łączenia wielu technologii z własną wiedzą z zakresu budowy i uruchomienia systemów ogrzewania pozwoliła wykonać bezpieczny, niezawodny, wydajny światowej klasy system ogrzewania elektrycznego rurociągu siarkowego o następujących zaletach:

 • System ogrzewania elektrycznego wykorzystujący efekt prądów naskórkowych STS pozwolił nie tylko ograniczyć liczbę obwodów, ale również zapewnił lepszą wymianę ciepła i bardziej równomierny rozkład temperatury.
 • Analiza metodą elementów skończonych oraz rozwiązania sterowania i monitorowania RAYCHEM zapewniły, że w normalnych warunkach pracy temperatura siarki zmienia się w bardzo wąskim zakresie.
 • Rozproszony system pomiaru temperatury z użyciem światłowodów zapewnia ciągłą kontrolę temperatury na długości całego rurociągu. Pomaga to w lokalizacji gorących punktów w rurociągu podczas procesu roztapiania i pozwala uniknąć występowania nadmiernego ciśnienia wytwarzanego przez topnienie siarki.
 • Zastosowanie dwusekcyjnego systemu ogrzewania oraz układu dwuwarstwowej izolacji przyczyniło się nie tylko do zmniejszenia kosztów eksploatacji systemu ogrzewania rurociągu, ale również do skrócenia czasu ponownego roztapiania siarki.
 • Przyjmując pełną odpowiedzialność za system ogrzewania, firma nVent Thermal Management zapewniła wykonanie projektu w terminie, w sposób bezpieczny i zgodnie z wymaganiami klienta.

Produkty

Connection and Protection