Ochrona przed przemarzaniem gruntu

Zamarzanie fundamentów może stwarzać poważne problemy z przemysłowymi zbiornikami kriogenicznymi. Firma nVent Thermal Management posiada systemy grzewcze, które chronią przed niepożądanym zamarzaniem fundamentów zbiorników. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Zamarzaniu fundamentów można zapobiec poprzez:

 • Zastosowanie Izolacji termicznej wokół zbiornika
 • Dostarczenie ciepła do betonowych fundamentów zbiornika

nVent Thermal Management oferuje liczne systemy przeciwzamarzaniowe dla zbiorników magazynowych o dużych średnicach, w tym:

 • Zbiorniki nadziemne
 • Zbiorniki podziemne
 • Zbiorniki nadziemne z napełnianiem z poziomu podłoża
 • Wszystkie zbiorniki posadowione na izolacji termicznej zdolnej do przenoszenia obciążeń (najczęściej szkło piankowe)

nVent Thermal Management charakteryzuje profesjonalne podejście do systemów zapobiegających zamarzaniu. Zaprojektowanie systemu zapobiegającego zamarzaniu fundamentów wymaga przeanalizowania wielu parametrów, w tym:

 • Temperatura płynu w zbiorniku
 • cech systemu grzewczego oraz odstępów między elementami grzejnymi pod zbiornikiem
 • Grubości izolacji pod zbiornikiem oraz współczynnika przewodzenia ciepła
 • A także specyficzne wymagania projektowe

nVent Thermal Management projektuje najbardziej zoptymalizowane systemy przeciw zamarzaniu fundamentów wykorzystując modelowanie z użyciem analizy termicznej oraz optymalne technologie ogrzewania.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Kompletny system "pod klucz"

Przy projektowaniu kompletnych systemów ogrzewania zbiorników "pod klucz" inżynierowie nVent Thermal Management wykonują kompleksową analizę termiczną i korzystają z:

 • Najnowocześniejszego oprogramowania narzędziowego do projektowania SlabHeat™
 • Dwu- i trójwymiarowej analizy metodą elementów skończonych (MES)

Prace projektowo-inżynieryjne są niezbędne do określenia wymaganej ilości ciepła, którą należy dostarczyć do podstawy zbiornika oraz do podwyższenia niezawodności i wydajności systemu grzewczego. Następnie projekt jest poddawany optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów instalacji i eksploatacji.

Systemy zapobiegające zamarzaniu fundamentów opracowywane przez firmę nVent Thermal Management:

 • Określają wymaganą ilość ciepła, którą należy doprowadzić do podstawy zbiornika
 • Zwiększają niezawodność i wydajność zbiornika
 • Pozwalają zminimalizować koszty instalacji i eksploatacji

Dokumentacja dostarczana w ramach projektu systemu ogrzewania fundamentów zbiorników obejmuje (zależnie od projektu):

 • Określenie strat ciepła i wymaganego zapotrzebowania na ciepło oraz moc
 • Określenie odstępów między elementami grzejnymi
 • Schematy profili termicznych w oparciu o analizę MES
 • Parametry sprawności elektrycznej i termicznej
 • Szczegółowe rysunki techniczne zbiorników
 • Instrukcje montażu systemu

Nasze systemy grzejne są dopuszczone do stosowania w strefach niezagrożonych oraz zagrożonych wybuchem.

Zaawansowane technologie ogrzewania elektrycznego firmy nVent Thermal Management pozwalają zapobiegać zamarzaniu fundamentów zbiorników do magazynowania gazów skroplonych. Dobór odpowiedniej technologii ogrzewania elektrycznego wymaga analizy wielu szczegółów. Należy rozważyć:

 • Magazynowanie
 • Technologię
 • Miejsce instalacji
 • Wymagania dotyczące dystrybucji energii

nVent Thermal Management oferuje:

Self-Regulating

 • Samoregulujące
 • strefowe oporowe o stałej mocy
 • Systemy wykorzystujące efekt prądów naskórkowych (STS)

Rozwiązania oferowane przez nVent Thermal Management:

 • Dostawa materiałów
 • Dostawa materiałów i projekt
 • Pełny pakiet "pod klucz"

Technologia przewodów samoregulujących nVent RAYCHEM FHP

Rodzina samoregulujących przewodów grzejnych FHP jest przeznaczona do zbiorników o każdej wielkości i każdym rodzaju konstrukcji.

Przewody grzejne FHP:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • Posiadają bezwarunkową klasyfikację temperaturową co upraszcza projektowanie dla stref zagrożonych wybuchem
 • Są zaprojektowane do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w środowiskach korozyjnych

Przewody RAYCHEM® FHP spełniają wymagania międzynarodowych oraz krajowych norm oraz przepisów


Technologia równoległych przewodów oporowych RAYCHEM FHPC o stałej mocy

Strefowe, oporowe przewody grzejne RAYCHEM® o stałej mocy są stosowane dla zbiorników o każdej wielkości i każdego rodzaju konstrukcji. Posiadają również takie same cechy jak przewody FHP:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • Posiadają bezwarunkową klasyfikację temperaturową co upraszcza projektowanie dla stref zagrożonych wybuchem
 • Są zaprojektowane do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w środowiskach korozyjnych
 • Przewody RAYCHEM® FHP spełniają wymagania międzynarodowych oraz krajowych norm oraz przepisów.

Technologia ogrzewania elektrycznego wykorzystująca efekt prądów naskórkowych

System STS to specjalnie zaprojektowany system ogrzewania długich rurociągów, jak również ogrzewania fundamentów zbiorników.

Zasada działania systemu RAYCHEM STS:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • System RAYCHEM STS składa się z izolowanego elektrycznie przewodu umieszczonego wewnątrz ferromagnetycznej rurki grzejnej.
 • Z jednej strony przewód jest połączony z rurką grzejną, natomiast do drugiego końca podłączone jest źródło prądu przemiennego.
 • Prąd przemienny przepływa wzdłuż przewodu i wraca wewnętrzną powierzchnią rurki.
 • System STS jest bezpieczny z elektrycznego punktu widzenia. Ciepło jest wytwarzane w ferromagnetycznej rurce w wyniku dwóch dobrze znanych zjawisk fizycznych: Naskórkowości i zjawiska zbliżeniowego.
 • Zjawiska te powodują, że prąd płynący w rurce grzejnej jest skupiony na wewnętrznej powierzchni, koncentracja prądu jest na tyle duża, że na zewnętrznej powierzchni rurki grzejnej nie występuje napięcie.
 • Ciepło jest wytwarzane przez prąd płynący przez rurkę grzejną i przewód STS, a także poprzez prądy wirowe w rurce grzejnej.

Zaawansowane układy sterujące oraz systemy zasilania

Wybór odpowiedniego systemu sterowania i monitorowania oraz systemu zasilania jest uzależniony od wymagań systemu grzewczego.

Produkty

Więcej
Connection and Protection