Ochrona przed gromadzeniem się śniegu i zamarzaniem – Dachy i Rynny

Systemy przeciwoblodzeniowe nVent RAYCHEM pozwalają zachować drożność rynien i rur spustowych. Do czego potrzebny jest system przeciwoblodzeniowy?

 • Topnienie i ponowne zamarzanie lodu może być przyczyną uszkodzenia dachów oraz rynien.
 • Ciężkie sople lodu mogą przy spadaniu spowodować obrażenia osób.
 • Stojąca woda może przeciekać przez ściany wewnętrzne i kapać na wyposażenie budynku.

Roof-Commercial.jpg Samoregulujące systemy przeciwoblodzeniowe RAYCHEM powodują topnienie śniegu i lodu i utworzenie drogi odprowadzającej powstałą wodę z dachu, rynien i rur spustowych.

Systemy RAYCHEM są przeznaczone i niezbędne dla wszystkich rodzajów budynków, w tym budynków mieszkalnych, komercyjnych, publicznych i zabytkowych.

System może być użyty do:

 • rynien
 • rur spustowych
 • najważniejszych krawędzi dachu
 • podciśnieniowych systemów odwadniania płaskich dachów.
Jak działa system przeciwoblodzeniowy?
 1. Czujniki wykrywają zarówno niską temperaturę oraz wilgotność,
 2. Jednostka sterująca załącza system.
 3. Samoregulujący przewód grzejny rozpoczyna roztapianie śniegu i tworzy drogę przepływu wody w rynnie lub na dachu. Następnie system zapewnia ciągły przepływ wody do odpływu, a także uniemożliwia gromadzenie się śniegu i lodu oraz tworzenie się sopli.
 4. Gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej wartości zadanej lub wilgotność spadnie poniżej wartości zadanej, system zostaje wyłączony.

guttersystem.jpg

Cztery powody, aby wybrać system nVent RAYCHEM

1. Inteligentne, samoregulujące przewody grzejne pozwalają oszczędzać energię

Konwencjonalne przewody posiadają stałą moc grzejną niezależnie od temperatury. Samoregulujący przewód grzejny automatycznie zwiększa moc grzewczą w wodzie lodowej i zmniejsza ją w suchym powietrzu.

2. Bezpieczne i praktyczne w montażu

Samoregulujące przewody do odladzania dachów RAYCHEM posiadają odporną na promieniowanie UV powłokę zewnętrzną z modyfikowanych poliolefin zapewniającą długi czas eksploatacji - nawet przy wystawieniu na wszystkie możliwe czynniki atmosferyczne. Łatwy w montażu przewód grzejny może służyć również do odladzania dachów. Przewody grzejne mona docinać na wymiar i umieszczać blisko siebie w rynnach bez ryzyka przegrzania lub przepalenia się.

3. Skróć czas montażu dzięki systemom szybkozłączy

Łatwe wykonanie połączenia zasilającego lub rozgałęzienia. System złączy RayClic pozwala skrócić czas instalacji o 80%: wszystko, czego potrzeba to włożenie przewodu ze zdjętą izolacją do modułu RayClic i dokręcenie dwóch śrub.

4. Ekonomiczne w eksploatacji

Systemy RAYCHEM włączają się tylko po wykryciu przez czujniki jednostki sterującej EMDR-10 niskiej temperatury i wilgoci - pozwala to obniżyć zużycie energii oraz koszty eksploatacji. Jeśli nie ma wilgoci, nie ma też śniegu. Przewód grzejny jest wyłączony przy bardzo niskiej temperaturze powietrza (brak topnienia) i gdy temperatura wzrośnie ponad wartość nastawy sterownika, a także przy braku wilgoci.

Jak działa system przeciwoblodzeniowy?
 1. Czujniki wykrywają zarówno niską temperaturę jak i wilgotność
 2. Jednostka sterująca załącza system
 3. Przewód grzejny rozpoczyna wytapianie śniegu i tworzy drogę odpływu wód roztopowych w rynnie lub na dachu. System zapewnia ciągły przepływ wody do odpływu i uniemożliwia gromadzenie się śniegu i lodu oraz tworzenie się sopli
 4. Gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej wartości zadanej lub wilgotność spadnie poniżej wartości zadanej, system zostaje wyłączony.

Self-Regulating


W jaki sposób samoregulujące przewody grzejne pozwalają oszczędzać energię?

Podczas, gdy tradycyjny przewód grzejny ma stałą mocą, samoregulujący przewód grzejny automatycznie zwiększa swoją moc grzewczą w wodzie lodowej i zmniejsza ją w suchym powietrzu.


nVent RAYCHEM wprowadza pionierskie rozwiązanie- połączony czujnik temperatury i wilgotności

Kluczowe wyzwania

Latem 1986 roku, w CKW Ruopigen (Szwajcaria) zainstalowano 300 m przewodu do roztapiania śniegu. Celem klienta było nie tylko uzyskanie systemu z gwarancją roztapiania śniegu na dachu, ale również dokładne określenie kosztów eksploatacji systemu.

Rozwiązanie

Instalacja została podzielona na dwa systemy, każdy z inną metodą sterowania. Jeden z systemów pracował tylko na podstawie pomiaru temperatury, drugi system pracował na podstawie pomiaru temperatury oraz wilgotności. Przez cztery miesiące mierzono temperatury oraz zużycie energii.

Produkty

Przewód do roztapiania śniegu GM-2X

Korzyści

Podczas pracy systemu na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności zużycie energii elektrycznej było mniejsze o 78% w porównaniu z pracą na podstawie pomiaru samej temperatury.

Produkty

Connection and Protection