Ochrona rur przed zamarzaniem

Samoregulujące systemy do ochrony rur przed zamarzaniem

W przypadku rur z wodą, systemów tryskaczowych, rur zawierających substancje tłuszczowe, rur kanalizacyjnych oraz rur doprowadzających olej opałowy sama izolacja termiczna nie jest wystarczającym zabezpieczeniem przed mrozem. Rozwiązaniem problemu jest specjalnie zaprojektowany, elektryczny, samoregulujący system grzewczy, który zapobiegnie zamarzaniu cieczy oraz uszkodzeniom mechanicznym rurociągu. Frost-Protection-For-Pipes.jpg

Sprawdzona, energooszczędna technologia

Technologia samoregulacji oraz niezawodne sterowniki gwarantują optymalne zużycie energii elektrycznej. Posiadając ponad 40 lat doświadczeń w produkcji samoregulujących przewodów grzejnych nVent RAYCHEM oraz montażu ponad przeszło 400 000 km przewodów na świecie, możemy zaoferować sprawdzoną technologię i najwyższą jakość:

ŁATWY PROJEKT
pełne wsparcie projektowe – za pomocą intuicyjnych narzędzi online oraz pomoc naszych inżynierów.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
optymalizacja zużycia energii.

TRWAŁOŚĆ
ponad 25 lat użytkowania bez konieczności konserwacji systemu.

Optymalizacja zużycia energii

Nasze samoregulujące przewody grzejne, akcesoria, zestawy połączeniowe i sterowniki zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej.

Samoregulujące elektryczne przewody grzejne

Dzięki technologii samoregulacji nasze przewody grzejne zmieniają swoją moc grzewczą w zależności od temperatury otoczenia i innych źródeł ciepła.

Inteligentne akcesoria

Zastosowanie szybkozłącz RayClic znacznie upraszcza i skraca czas montażu.

Zaawansowane systemy sterowania

RAYSTAT-ECO-10
Oszczędność energii do 80% energii dzięki algorytmowi PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

SBS-xx-SV, SBS-xx-SNR
Kompletne rozdzielnice elektryczne z wbudowanym sterownikiem RAYSTAT-ECO-10.

ACS-30
Wieloobwodowy system do jednoczesnego zarządzania wieloma aplikacjami - może obsługiwać do 260 obwodów.

guttersystem.jpg

System zabezpieczający rury przed zamarzaniem nVent RAYCHEM

Powody, aby korzystać z systemów zabezpieczenia przed zamarzaniem RAYCHEM

Prosta konstrukcja i różnorodność systemów dostosowana do każdej aplikacji

Systemy zabezpieczenia rur przed zamarzaniem są proste do zaprojektowania dzięki narzędziu TraceCalc.Net Construction. Przygotowuje ono zestawienie materiałów oraz dobór produktu i projekt elektryczny. System zawiera pełną gamę rozwiązań instalacyjnych:

- Modułowy samoregulujący system FlexiClic łączy modułowe przewody grzejne RAYCHEM o różnej długości z izolacją i inteligentnymi jednostkami sterującymi

- Samoregulujące, fabrycznie zakończone zestawy FrostGuard zakończone przewodem zimnym z wtyczką.

- Przewód samoregulujący WinterGuard / FS w rolkach, docinany na wymiar na miejscu montażu

- System połączeń RayClic

Redukcja zużycia energii przy eksploatacji nawet o 80%

Samoregulujące przewody grzejne dostosowują swoją moc grzewczą do temperatury otoczenia. W połączeniu z jednostką sterującą RAYSTAT-ECO-10 samoregulujące przewody grzejne RAYCHEM tworzą energooszczędny system zabezpieczający rury przed zamarzaniem. Jednostka sterująca RAYSTAT-ECO wykorzystuje technologię sterowania proporcjonalnego względem temperatury otoczenia (PASC) do obliczenia optymalnego zapotrzebowania na moc grzewczą w systemie.

Za pomocą kalkulatora zużycia energii możesz obliczyć, ile energii można zaoszczędzić używając właściwej jednostki sterującej, oraz jak szybko Twoja inwestycja się zwróci.

Skracanie przewodów na miejscu montażu - skrócenie czasu montażu

Samoregulujące przewody grzejne RAYCHEM mogą być docinane na wymiar w miejscu montażu. System złączy RayClic pozwala skrócić czas instalacji o 80%: wszystko, czego potrzeba to włożenie przewodu ze zdjętą izolacją do modułu RayClic i dokręcenie dwóch śrub.

Technologia samoregulujących przewodów grzejnych

We wnętrzu każdego przewodu grzejnego nVent RAYCHEM znajduje się inteligentny rdzeń samoregulujący. Przewody RAYCHEM mogą się krzyżować na zaworach, kranach lub głowicach tryskaczy nie powodując ryzyka przegrzania. Dodatkowo, zastosowanie inteligentnego sterownika pozwala poczynić dalsze oszczędności:

Self-Regulating

Sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia (PASC)

PASC to skomplikowany algorytm opracowany w celu zoptymalizowania cyklu pracy sterownika na podstawie temperatury otoczenia oraz zmiany temperatury.

  • Podczas gdy zwykły termostat z pomiarem temperatury otoczenia po osiągnięciu zadanej temperatury (zazwyczaj +5°C) doprowadziłby do przewodu grzejnego 100% zasilania, algorytm PASC ocenia temperaturę otoczenia oraz szybkość zmian temperatury i oblicza optymalny i energooszczędny cykl pracy.

W przypadku czujnika temperatury otoczenia pracującego w trybie włącz/wyłącz obwód grzejny jest zasilany przez 100% czasu, natomiast sterowanie w trybie PASC powoduje doprowadzenie zasilania tylko przez część tego czasu, co prowadzi do znacznych oszczędności przy jednoczesnym zapewnieniu zabezpieczenia przed zamarzaniem.

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem: Studium przypadku

Kluczowe wyzwania

Opracowanie projektu nowego stadionu piłki nożnej na 60 000 miejsc dla klubu piłkarskiego Arsenal w północnej dzielnicy Londynu. Projektanci stadionu poszukiwali energooszczędnego systemu zabezpieczającego źródła zimnej wody, punkty gastronomiczne oraz tryskacze przeciwpożarowe przed zamarzaniem. Najbardziej znane projekty wymagają najlepszych rozwiązań, zwłaszcza przy wspomaganiu funkcjonalności budynku. Wyzwanie obejmowało współpracę z firmą konsultingową branży mechanicznej i elektrycznej Buro Happold w celu zaprojektowania niezawodnego systemu, który byłby właściwy dla tak prestiżowego obiektu jak stadion i umożliwiałby łatwą instalację przewodów o znacznej długości przeznaczonych głównie do ochrony rur przed zamarzaniem. Zostaliśmy poproszeni o zaproponowanie rozwiązania zapewniającego znaczne oszczędności energii dla całego projektu, zastosowanie, które przewody samoregulujące nVent RAYCHEM spełniają w stopniu większym niż wystarczającym.

Rozwiązanie

Konsultanci oraz właściciele potrzebowali pewności, że otrzymują niezawodne rozwiązanie systemu zabezpieczającego rury przed zamarzaniem, ponieważ problemy w przyszłości, zwłaszcza w dniu meczu, byłyby katastrofalne w skutkach! Dzięki połączeniom RayClic otrzymali bezpieczne połączenie i szybki sposób montażu w porównaniu z technologią termokurczliwą. Regulatory RAYSTAT-ECO-10 umożliwiły poczynienie znacznych oszczędności energetycznych poprzez włączanie zasilania przewodów grzejnych tylko wtedy, gdy było to absolutnie niezbędne.

Produkty

Przewody grzejne zabezpieczające przed zamarzaniem FS-A/B/C-2X: 5,5 km

Jednostki sterujące RAYSTAT-ECO-10: 10

Korzyści

Dzięki zastosowaniu w jednostce sterującej RAYSTAT-ECO-10 algorytmu sterowania proporcjonalnego względem temperatury otoczenia (PASC) system zabezpieczający rury przed zamarzaniem zapewnia oszczędności energii ponad 50% w porównaniu z opcją standardowego sterowania na podstawie temperatury otoczenia.

Produkty

Connection and Protection