Utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej

Systemy utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej nVent RAYCHEM to komfortowy i inteligentny sposób natychmiastowego dostarczania ciepłej wody do kranów.

Po co instalować system utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej? Hot-Water-Temperature-Maintenance

 • Długie, skomplikowane układy rurociągów mają niską wydajność energetyczną
 • Czekanie, aż woda w kranie osiągnie pożądaną temperaturę oznacza marnowanie dużych ilości cennej wody pitnej
 • W przypadku rozgałęzionych układów rur znacznie utrudnione jest zapobieganie powstawaniu bakterii legionella oraz odkażanie

Są to standardowe problemy w przypadku budynków takich jak

 • hotele
 • budynki służby zdrowia i szpitale
 • budynki biurowe
 • obiekty sportowe
 • szkoły
 • więzienia
 • bloki mieszkalne

System składa się z przewodów samoregulujących RAYCHEM oraz jednostki sterującej HWAT-ECO:

 • System RAYCHEM został zaprojektowany do bezpośredniego montażu na rurach ciepłej wody i nie wymaga rur powrotnych, zaworów ani pomp
 • Samoregulujący przewód grzejny jest umieszczony na rurze i służy do kompensacji strat ciepła ciepłej wody oraz podtrzymywania wymaganej temperatury wody na całej długości rury
 • Równoległa budowa przewodu grzejnego umożliwia elastyczne projektowanie i montaż
 • Jednostka sterująca zarządza zużyciem energii przez system i stanowi wydajny sposób oszczędzania energii

hwatsystem.jpg

Powody, aby zainstalować system nVent RAYCHEM

1. System jednorurowy ułatwia projektowanie i skraca czas montażu
Przewód grzejny RAYCHEM HWAT jest mocowany na rurze doprowadzającej wodę - nie wymaga stosowania rurociągu powrotnego, zaworów, pomp, ani skomplikowanych obliczeń i bilansowania, jak w przypadku systemów cyrkulacyjnych.

Zapewnia to:

 • Niższe koszty instalacji
 • Mniejsze nakłady pracy na konserwację systemu rur.
 • Elastyczną instalację przewodu grzejnego wzdłuż sieci rur dzięki systemowi szybkozłączy RayClic

2. Oszczędności do 50% w porównaniu z tradycyjnym systemem cyrkulacji wody
Jednostka sterująca HWAT-ECO zmniejsza bieżące koszty systemu utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej. Tradycyjny urządzenia sterujące oraz regulatory czasowe pozwalają zaoszczędzić do 30% w porównaniu z brakiem systemu sterującego. Wdrożenie systemu sterowanego przez sterownik HWAT-ECO pozwala zaoszczędzić do 50% energii.

HWAT-ECO to inteligentny sterownik, ograniczający moc grzewczą samoregulujących przewodów grzejnych zgodnie ze specyficznymi wymaganiami dla obiegu ciepłej wody użytkowej. Łączy on funkcje regulatora czasowego z termostatem bojlera w celu zapewnienia wyłącznie funkcji utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej. Pozwala to uniknąć nadmiernego wydzielania ciepła i ogranicza zużycie energii.

3. Modernizacja istniejącego systemu elektrycznego utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej wykorzystującego przewody grzejne poprzez dodanie jednostki sterującej HWAT-ECO oznacza szybki zwrot kosztów inwestycji.

Zużycie energii
Zużycie energii Zobacz, ile energii można zaoszczędzić dzięki zastosowaniu odpowiedniej jednostki sterującej oraz w jakim czasie inwestycja się zwróci.

Porównanie zużycia energii

Systemy samoregulujące nVent RAYCHEM oferują najbardziej wszechstronne podejście do projektowania układów ogrzewania elektrycznego. Przewody można docinać na wymiar w miejscu montażu w celu dostosowania do najbardziej skomplikowanych układów rur. Typowe zastosowania obejmują przewody o długości do 250 m oraz utrzymywanie temperatur do 150°C. Równoległa budowa przewodu umożliwia w razie konieczności rozgałęzianie przewodów.

System charakteryzuje się następującymi cechami:

 • Wybór poziomu temperatury: Utrzymywanie temperatury lub temperatura ekonomiczna
 • Programy termicznego zapobiegania rozmnażaniu się bakterii Legionella
 • Kompatybilność z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
 • Jednostki sterujące mogą być podłączone w sieć w celu szybszego dokonania nastaw
 • Dziewięć programów dla różnych rodzajów budynków
 • Przekaźnik alarmowy do zdalnego monitorowania

Termiczne zapobieganie rozmnażaniu się bakterii legionella

Dzięki zastosowaniu jednorurowego systemu ciepłej wody z mniejszą ilością rur, mniejszą objętością wody i mniejszymi stratami ciepła, niebezpieczeństwo wystąpienia problemów bakteriologicznych jest znacząco ograniczone.

 • Krótsza sieć rurociągów w centralnym układzie ogrzewania: ("skrócenie długości rurociągów o połowę", czyli brak ciągu powrotnego)
 • Gwarantowana wysoka temperatura (>55°C) w całym układzie, na całej jego długości, bez stref nieogrzewanych
 • Niewielka strefa mieszania w zbiorniku (bez cofania wody do zbiornika)
 • Podtrzymywanie temperatury ciepłej wody do samego punktu poboru
 • Wymiana wody w rurociągu: pojemność rury jest wymieniana w 100% przy każdym użyciu kranu

Odkażanie odbywa się poprzez zwiększenie temperatury wody. Zastosowanie przewodu grzejnego HWAT-R wraz ze sterownikiem HWAT-ECO oferuje dodatkową możliwość wyboru pożądanej temperatury oraz okresowego wzrostu temperatury w celu zapobiegania rozmnażaniu się bakterii Legionella. Tryb zapobiegania bakteriom Legionella można zaprogramować w sterowniku HWAT-ECO.

Pobierz dokument o zapobieganiu bakteriom Legionelli (pdf, 107 kB)

Rozwiązania grzewcze instalowane przez nVent Thermal Management w budynku firmy Rolex w Londynie
Kluczowe wyzwania

Firma nVent Thermal Management otrzymała zlecenie wdrożenia swoich rozwiązań grzewczych w nowym budynku Rolex w Londynie w Wielkiej Brytanii. Firma Rolex planowała zamienić system ogrzewania na prostszy i tańszy system z jedną rurą łatwiejszy w utrzymaniu.

Rozwiązanie

Firma nVent Thermal Management dostarczyła system ciepłej wody użytkowej oparty o system utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej nVent RAYCHEM HWAT z jedną rurą.

Produkty

Zainstalowano ponad 400 metrów przewodów zapewniających dostarczanie ciepłej wody do punktu poboru, 600 metrów przewodów WinterGard chroniących rury przed mrozem oraz urządzenia mocujące RayClic chroniące rury dostarczające zimną wodę przed zamarzaniem.

Dodatkowo odwiedzający są witani przez piękną posadzkę mozaikową w holu wejściowym, dla zapewnienia komfortu ogrzewaną przez około 50 metrów kwadratowych maty grzewczej T2QuickNet.

Korzyści

Zmniejszenie liczby rurociągów pozostawiło więcej miejsca na system oparty o jedną rurę wraz z izolacją, dzięki czemu użyto izolacji o większej grubości dodatkowo zwiększając wydajność systemu. Łączne oszczędności energii w tym projekcie są szacowane na 50-60 procent. Uwzględniając wyższy koszt jednostkowy energii elektrycznej rzeczywiste oszczędności są szacowane na około 5-15 procent.

Wykonanie projektu, dostawa i montaż systemów RAYCHEM były wykonane przez partnera firmy nVent Thermal Management, firmę Jointing Technologies z siedzibą w południowo-wsch. Anglii. Projekt został zakończony w październiku 2010 roku.

Produkty

Connection and Protection