Przewody ognioodporne i specjalne

Rozwiązania Smart Pyro MI

Przewody ognioodporne Pyro MI zapewniają integralność systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków o znaczeniu krytycznymFire-Rated-Commercial.jpg

Dlaczego projektanci budynków oraz specjaliści ochrony przeciwpożarowej wybierają przewody ognioodporne Pyro?

- Rzeczywiste możliwości przetrwania w ogniu - przewody nie palą się
- Kompaktowy: średnica zewnętrzna przewodu Pyro z izolacją mineralną jest znacznie mniejsza niż średnica odpowiednika z izolacją polimerową, dzięki czemu przewody te zajmują mniej miejsca
- Najwyższy stopień ekranowania elektrycznego. Dzięki miedzianemu płaszczowi okrywającemu żyły przewodzące, przewody cechują się najwyższym stopniem ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, osiągając najwyższą kompatybilność elektromagnetyczną. Dzięki temu przewody te mogą być kładzione bardzo blisko przewodów innych typów.

Rozwiązania przewodów ognioodpornych

Przewody nVent PYROTENAX MI spełniają wszystkie standardy wydajności wymagane do dopuszczenia przewodów do zastosowań przy ochronie życia i ochronie przeciwpożarowej systemów o znaczeniu krytycznym, a także w systemach sygnalizacji pożaru. Pyro MI to najbezpieczniejsze rozwiązane dla wszystkich zastosowań.


Produkty

Connection and Protection