nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management przekształciła się w nVent Thermal
- zyskując nowe możliwości rozwoju i innowacji

Uznane marki RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX i TraceTek stały się własnością nVent Thermal Management.

Nowa strona internetowa jest w trakcie realizacji i zostanie opublikowana w styczniu 2019. Do tego czasu dostępna będzie bieżąca strona.

Więcej informacji na temat nVent:
Pobierz informację prasową
Przejdź do nVent.com
(wersja angielska)
Wyświetl według gałęzi przemysłu: Wyświetl według zastosowania:
Doświadczenie w zakresie opracowywania systemów ogrzewania elektrycznego instalacji przesyłowych ropy naftowej gwarancją płynności w kalifornijskiej rafinerii
Kluczowe wyzwania

W rafinerii Tesoro w Martinez w stanie Kalifornia konieczne było zainstalowanie ogrzewania elektrycznego stacji pomp Amorco Wharf oraz linii przesyłowych w celu zapewnienia przepływu ropy naftowej z nabrzeża rozładunkowego do zbiorników magazynowych. Nie istniały żadne rysunki projektowe ogrzewania elektrycznego, a projekt okazał się skomplikowany z powodu skomplikowanego układu rur w stacji pomp. Klient był ograniczony czasowo i dlatego skontaktował się z firmą Pentair Thermal Management.

Rozwiązanie

Z powodu różnych wielkości rur, dużej liczby małych i dużych zespołów zaworów oraz wysokich wymagań dla układu utrzymywania temperatury, spełnienie potrzeb klienta wymagało zastosowania w projekcie układu ogrzewania elektrycznego nowatorskich rozwiązań oraz elastycznego podejścia do zagadnienia. Inżynierowie firmy Pentair Thermal Management udali się do rafinerii i wykonali terenowe prace inżynieryjne, dokonując pomiarów rur i projektując na miejscu system ogrzewania elektrycznego. Dzięki współpracy z personelem rafinerii określono niezbędne systemy zasilania, lokalizacje punktów zasilania, niezbędne rozwiązania dla układów sterowania i monitorowania oraz zalecenia dla doboru przewodów grzejnych.

Produkty

Nasze doświadczenie w zakresie przesyłu ropy naftowej oraz rozwiązań morskich pozwoliło nam terminowo opracować oszczędne rozwiązanie dla rafinerii Tesoro. W celu minimalizacji kosztów instalacji oraz spełnienia wymagań systemu utrzymywania temperatury dla wszystkich rur wybrano samoregulujący przewód grzejny Raychem XTV.  W celu skrócenia czasu prac na miejscu, panele sterujące i monitorujące Raychem 920 wraz z transformatorami oraz systemem zasilania zostały umieszczone w kontenerze dostarczonym później na budowę.

Korzyści

Instalacja została wykonana zgodnie z normami bezpieczeństwa Tracer, skutkując wynikiem w zakresie bezpieczeństwa wynoszącym 100%. Wraz z jakością instalacji systemu ogrzewania elektrycznego przez doświadczonych pracowników rafineria Tesoro otrzymała gwarancję Warm Pipe jako gwarancję jakości instalacji. Doświadczenie, kreatywność i elastyczność to kluczowe wartości, które pomogły w zakończeniu projektu dla rafinerii Tesoro. Pozwólcie Państwo, aby opisywane cechy i zdolności wspomogły Was w realizacji kolejnego projektu.

Pentair Thermal Management instaluje rozwiązanie ogrzewania elektrycznego dla zapewnienia przepływu ze złoża przybrzeżnomorskiego na polu naftowym Maari
Kluczowe wyzwania

Maari.jpgW marcu 2006 roku firma Pentair Thermal Management została zaangażowana do realizacji projektu instalacji systemu ogrzewania elektrycznego w przybrzeżnomorskim obszarze wydobycia ropy naftowej na polu naftowym Maari u wybrzeży Nowej Zelandii. Klient miał problemy związane z osadzaniem się parafiny wewnątrz przewodów wydobywczych w pięciu odrębnych odwiertach, co zaburzało przepływ ropy naftowej ze złoża na platformę wiertniczą.
Zespół Pentair napotkał poważne ograniczenia instalacyjne występujące między przewodem wydobywczym a orurowaniem, co stwarzało konieczność zastosowania unikatowej metody wdrożenia systemu poprzez przewód wydobywczy. Kolejnym wyzwaniem, jakiemu musiał sprostać zespół, było zminimalizowanie obrysu platformy względem układu zasilania oraz powiązanego z nim systemu sterowników.

Rozwiązanie

W przypadku podobnych zastosowań związanych z ograniczaniem skutków osadzania się parafiny, firma Pentair Thermal Management zazwyczaj wykorzystuje elementy grzejne przymocowane taśmą stalową do zewnętrznej powierzchni przewodu wydobywczego, takie jak linie produktów PetroTrace DHSX™ lub PetroTrace MI. Jednakże ze względu na nietypowe ograniczenia występujące w opisywanym projekcie dotyczącym pola naftowego Maari, zastosowanie wspomnianych technologii okazało się trudne. Aby przezwyciężyć te ograniczenia, zespół Pentair opracował unikatowe rozwiązanie, wykorzystujące technologię prądów naskórkowych STS, co zaowocowało stworzeniem pierwszego w historii zastosowania systemu ogrzewania elektrycznego wykorzystującego efekt prądów naskórkowych STS w ogrzewaniu odwiertu podziemnego. Zespół podłączył systemy do wspólnego źródła zasilania oraz schematu sterowania, minimalizując w ten sposób konieczność zastosowania kilku elementów wyposażenia nadwodnego o znacznych rozmiarach.

Produkty

W systemach ogrzewania elektrycznego PetroTrace STSi na polu naftowym Maari wykorzystano przewód STS™, który wprowadzono do wnętrza przewodu wydobywczego nawijanego, wypełnionego płynem dielektrycznym. Został on następnie zainstalowany wewnątrz przybrzeżnomorskiego przewodu wydobywczego, aby dostarczać ciepło na całej długości odwiertu wydobywczego, utrzymując natężenie przepływu konieczne dla zapobiegania osadzaniu się parafiny.
Elementy grzejne PetroTrace STSi zainstalowane wewnątrz odwiertów zapewniły moc użyteczną wynoszącą 150 W/m, której łączna wartość wynosiła do 315 kW na odwiert. Aby zmaksymalizować przenoszenie ciepła, zespół zainstalował elementy grzejne wewnątrz przewodu wydobywczego. Pomyślny rozwój opisywanego pola naftowego zapewniło głównie wydajne przenoszenie ciepła w systemie STS, zapobiegające osiąganiu przez ropę naftową temperatury wytrącania się frakcji parafinowej, nawet w przypadku wahań temperatury pozornej pomiędzy złożem a parafiną wynoszących zaledwie 3°C.

Korzyści

Instalacja nowych systemów ogrzewania elektrycznego PetroTrace STSi na polu naftowym Maari, wykorzystujących efekt prądów naskórkowych STS, została pomyślnie zakończona w lipcu 2009 roku. Rozwiązanie zaprojektowane specjalnie na potrzeby opisywanego projektu okazało się niezawodne i zapewniło realny zwrot z inwestycji, ponieważ zmniejszyło osadzanie się parafiny wewnątrz przewodu wydobywczego w odwiercie oraz pozwoliło utrzymać spójność przepływu ropy naftowej ze złoża do obiektów nawodnych.

Pentair Thermal Management instaluje system ogrzewania elektrycznego w rafinerii Tesoro Golden Eagle
Kluczowe wyzwania

Tesoro.jpgW rafinerii Tesoro w Martinez w stanie Kalifornia konieczne było zainstalowanie ogrzewania elektrycznego stacji pomp Amorco Wharf oraz linii przesyłowych w celu zapewnienia przepływu ropy naftowej z nabrzeża rozładunkowego do zbiorników magazynowych. Nie istniały żadne rysunki projektowe ogrzewania elektrycznego, a skomplikowany układ rur w stacji pomp okazał się sporym wyzwaniem. Klient był ograniczony czasowo i dlatego skontaktował się z zespołem Tracer Turnkey Services w firmie Pentair Thermal Management.

Rozwiązanie

Z powodu różnych wielkości rur, dużej liczby małych i dużych zespołów zaworów oraz wysokich wymagań dla układu utrzymywania temperatury, spełnienie potrzeb klienta wymagało zastosowania w projekcie układu ogrzewania elektrycznego nowatorskich rozwiązań oraz elastycznego podejścia do zagadnienia. Inżynierowie firmy Pentair Thermal Management udali się do rafinerii i wykonali terenowe prace inżynieryjne, dokonując pomiarów rur i projektując na miejscu system ogrzewania elektrycznego. Dzięki współpracy z personelem rafinerii określono niezbędne zapotrzebowanie w zakresie zasilania, lokalizacje punktów zasilania, niezbędne rozwiązania dla układów sterowania i monitorowania oraz zalecenia dla doboru przewodów grzejnych.

Produkty

Wieloletnie doświadczenie firmy Pentair Thermal Management w zakresie przesyłu ropy naftowej oraz rozwiązań morskich umożliwiło zespołowi terminowe opracowanie oszczędnego rozwiązania dla rafinerii Tesoro. Zespół zainstalował 2133 m samoregulującego przewodu grzejnego oraz 40 obwodów sterujących. W celu minimalizacji kosztów instalacji oraz spełnienia wymagań systemu utrzymywania temperatury dla wszystkich rur wybrano samoregulujący przewód grzejny Raychem XTV.
Oprócz tego, w celu skrócenia czasu prac na miejscu i obniżenia kosztów, panele sterujące i monitorujące Raychem 920 wraz z transformatorami oraz panelami zasilania zostały umieszczone w kontenerze dostarczonym później na budowę.

Korzyści

Instalacja została ukończona w październiku 2007 roku, zgodnie ze ściśle określonymi wymogami bezpieczeństwa, skutkując wynikiem w zakresie bezpieczeństwa wynoszącym 100%. Pomyślna instalacja nowego systemu ogrzewania elektrycznego umożliwiła rafinerii Tesoro bezproblemowe przepompowywanie ropy naftowej ze stacji pomp Amorco Wharf do zbiorników magazynowych. Rafineria Tesoro otrzymała od firmy Pentair Thermal Management gwarancję Warm Pipe jako gwarancję jakości instalacji.

Przewód wykrywający przecieki pomaga chronić galerie Cabinet War Rooms w londyńskim muzeum Churchill War Rooms
Kluczowe wyzwania

Galerie Cabinet War Rooms zlokalizowane są w podziemiach budynku Ministerstwa Skarbu przy Parliament Square w Londynie, skąd Winston Churchill kierował działaniami wojennymi w czasie II wojny światowej. Obecnie znajduje się tam muzeum zawierające unikatowe przedmioty i historyczne eksponaty z tamtego okresu. Podczas przeprowadzonych niedawno prac renowacyjnych w budynku Ministerstwa Skarbu zarządcy obiektu zauważyli niewykryte wcześniej przecieki wody, które mogły uszkodzić lub zniszczyć wiele spośród historycznych przedmiotów.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management zaproponowała zainstalowanie w galeriach Cabinet War Rooms systemu, który jest zdolny szybko wykrywać i lokalizować miejsca, w których woda przedostaje się do wnętrza oraz ostrzegać zarządcę obiektu o takich przypadkach.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zainstalowała system wykrywania przecieków TraceTek, wraz z przewodami czujnikowymi do wykrywania obecności wody TraceTek TT1000 o łącznej długości ponad 2,3 kilometra oraz modułami interfejsu czujnikowego i modułami typu master, z których każdy może monitorować do 152 metrów przewodu czujnikowego. Moduły podłączono do systemu zarządzania budynkiem za pomocą sieci transmisji szeregowej RS-485. Gdy wykryta zostanie obecność wody, moduły interfejsu czujnikowego TraceTek uruchamiają alarm oraz wyświetlają lokalizację przecieku.

Korzyści

System monitorowania TraceTek firmy Pentair Thermal Management umożliwia muzeum szybkie podejmowanie działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę eksponatów. Sieć wykrywania przecieków została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wystarczającą wszechstronność, która umożliwi rozszerzenie systemu na kolejne obszary w ramach planowanej stopniowej rozbudowy.

Przewody czujnikowe TraceTek zapewniają wykrywanie i precyzyjną lokalizację wycieków w systemach hydrantów paliwowych
Kluczowe wyzwania

W coraz większej liczbie portów lotniczych zaczynają być stosowane systemy hydrantów paliwowych wykorzystujące podziemne przewody paliwowe. Przewody przebiegają pod grubą warstwą betonu, tworzącą płytę lotniska z pasami startowymi, drogami kołowania i płytami postojowymi dla samolotów. Korzystanie z tych systemów może mieć poważne konsekwencje dla środowiska, bezpieczeństwa oraz być kosztowne w naprawie, jeżeli wyciek nie zostanie precyzyjnie zlokalizowany i usunięty w odpowiednim czasie.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management ustaliła, że port lotniczy potrzebuje opłacalnego systemu wykrywania i monitorowania wycieków, aby z dużą dokładnością monitorować i wykrywać wycieki paliwa.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zainstalowała w porcie lotniczym system wykrywania i monitorowania wycieków TraceTek, wraz z przewodem czujnikowym TT5000, zawierającym materiał wychwytujący cząsteczki węglowodorów. System zaprojektowano pod kątem instalacji wewnątrz przewodu wykonanego z polichlorku winylu (PCW), umieszczonego w zasypce podczas układania przewodów paliwowych.

Korzyści

W razie wystąpienia wycieku węglowodorów, obecność paliwa ciekłego jest wykrywana przez przewód, po czym trafia ono do przewodu na skutek aktywności powierzchniowej. Powoduje to uruchomienie alarmu za pośrednictwem systemu monitorującego TraceTek, który lokalizuje miejsce wycieku z dokładnością do jednego metra w obu kierunkach. Puszki przelotowe (otwory dostępowe) i złącza umożliwiają przeprowadzanie kontroli niewielkich odcinków systemu. System TraceTek szybko wykrywa wycieki i ostrzega inżynierów o dokładnej lokalizacji wycieku, zapobiegając konieczności wykonywania czasochłonnych wykopów wzdłuż przewodu.

Rozwiązania grzewcze instalowane przez Pentair Thermal Management w budynku firmy Rolex w Londynie
Kluczowe wyzwania

Firma Pentair Thermal Management otrzymała zlecenie wdrożenia swoich rozwiązań grzewczych w nowym budynku Rolex w Londynie w Wielkiej Brytanii. Firma Rolex planowała zamienić system ogrzewania na prostszy i tańszy system z jedną rurą łatwiejszy w utrzymaniu.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management dostarczyła system ciepłej wody użytkowej oparty o system utrzymywania temperatury ciepłej wody użytkowej Raychem HWAT z jedną rurą.

Produkty

Zainstalowano ponad 400 metrów przewodów zapewniających dostarczanie ciepłej wody do punktu poboru, 600 metrów przewodów WinterGard chroniących rury przed mrozem oraz urządzenia mocujące RayClic chroniące rury dostarczające zimną wodę przed zamarzaniem.

Dodatkowo odwiedzający są witani przez piękną posadzkę mozaikową w holu wejściowym, dla zapewnienia komfortu ogrzewaną przez około 50 metrów kwadratowych maty grzewczej T2QuickNet.

Korzyści

Zmniejszenie liczby rurociągów pozostawiło więcej miejsca na system oparty o jedną rurę wraz z izolacją, dzięki czemu użyto izolacji o większej grubości dodatkowo zwiększając wydajność systemu. Łączne oszczędności energii w tym projekcie są szacowane na 50-60 procent. Uwzględniając wyższy koszt jednostkowy energii elektrycznej rzeczywiste oszczędności są szacowane na około 5-15 procent.

Wykonanie projektu, dostawa i montaż systemów Raychem były wykonane przez partnera firmy Pentair Thermal Management, firmę Jointing Technologies z siedzibą w południowo-wsch. Anglii. Projekt został zakończony w październiku 2010 roku.

System izolacji zbiorników w parku Disneyland instalowany przez firmę Pentair Thermal Management
Kluczowe wyzwania

Trac-Loc.jpgFirma Pentair Thermal Management otrzymała zamówienie na montaż systemu izolacji zbiorników Trac-Loc na zbiornikach do magazynowania energii cieplnej wybudowanych przez Chicago Bridge & Iron w parku Disneyland w Anaheim w stanie Kalifornia. Zbiornik ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania parku i musi zapewniać najwyższą wydajnością cieplną, a dodatkowo, ponieważ znajduje się on w pobliżu parku i hoteli, musi cechować się estetycznym wyglądem.

Rozwiązanie

Pracując na małej przestrzeni firma Pentair Thermal Management nie tylko wykonała izolację zbiornika o wysokości 58 stóp na powierzchni około 18 500 stóp kwadratowych, ale także wykonała prace nie powodując przerw w funkcjonowaniu parku i bez niepokojenia odwiedzających park. Z powodu bliskości wielu odwiedzających przez cały czas trwania projektu o długości pięciu tygodni prace były wykonywane z przestrzeganiem zaostrzonych standardów bezpieczeństwa.

Produkty

Dzięki nowemu systemowi izolacji o neutralnej barwie zbiornik energii cieplnej chłodzący poza szczytem około dwóch milionów galonów wody idealnie wtapia się w otoczenie parku Disneyland. Schłodzona woda jest następnie zużywana przez systemy klimatyzacji w budynkach otaczających park Disneyland.

Korzyści

Dzięki Instalacji systemu Trac-Loc funkcjonowanie zbiornika i otaczającego obszaru jest bardziej wydajne i ekonomiczne. Dodatkowo zbiornik jest chroniony przed nagrzewaniem się, co przynosi oszczędności energetyczne w wielkości około 3,3 miliona kWh rocznie.

"Zespół Walt Disney Imagineering postawił nam wyzwanie w formie opracowania projektu w najdrobniejszych szczegółach od momentu przyznania projektu do zakończenia prac na miejscu. Zbiornik ten będzie pełnił istotną część codziennych atrakcji czekających w parku Disneyland. Mamy pewność, że projekt został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, szczegółowym harmonogramem i z zapewnieniem wysokiego standardu jakości instalacji." - Blake Heger, kierownik projektu

System małej kolei automatycznej (MAK) w Porcie Lotniczym Pekin
Kluczowe wyzwania

Shuttle.jpgW regionach o chłodnym klimacie powierzchnie bieżne systemów małej kolei automatycznej (MAK), takie jak prowadnice, szyny zasilające i sygnałowe, zwrotnice oraz obrotnice wymagają odlodzenia, aby mogły działać w sposób bezpieczny.

Na lotnisku Beijing Capital International Airport konieczne było zapobieżenie gromadzeniu się śniegu i lodu na prowadnicach oraz przyległych powierzchniach bieżnych zainstalowanego tam nowego systemu MAK. Wspomniany system MAK stanowił część obszernego programu rozbudowy portu lotniczego w ramach przygotowań do 29. Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku, organizowanych w Pekinie (Chiny).

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management jest w stanie opracować systemy ogrzewania elektrycznego, które spełniają najbardziej nietypowe wymogi zastosowań związanych z usuwaniem lodu, w tym dotyczące prowadnic wpuszczanych oraz obszarów o niewielkim prześwicie i przestrzeni konfiguracyjnej, tak jak ma to miejsce w przypadku szyn, zwrotnic czy obrotnic.

Firma Bombardier Transportation, będąca głównym wykonawcą projektu zleconego przez Zarząd Beijing Capital International Airport, zleciła firmie Pentair Thermal Management wykonanie wszystkich prac w zakresie opracowania, zaprojektowania i dostarczenia gotowych elementów zintegrowanego systemu ogrzewania elektrycznego dla nowo powstającej MAK. System zaprojektowano w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na ciepło oraz profilowanie cieplne powierzchni bieżnej prowadnic.

Firma Pentair Thermal Management wykonała analizę metodą elementów skończonych (MES), aby przewidzieć zapotrzebowanie na ciepło oraz charakterystykę roztapiania śniegu w zmiennych warunkach. Dostarczono łącznie jedenaście studiów przypadku, zawierających dane na temat średnich opadów śniegu i temperatur w Pekinie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Informacje te zostały wykorzystane do ustalenia i wdrożenia filozofii eksploatacyjnej klienta, umożliwiającej opracowanie najbardziej odpowiedniego i energooszczędnego rozwiązania systemu ogrzewania.

Projekt tego typu stawia określone wyzwania systemom ogrzewania, obejmujące:

 • Nadzwyczaj długie powierzchnie bieżne przyległe do prowadnic    
 • Niewielkie prześwity    
 • Nietypowe konfiguracje, zazwyczaj dotyczące szyn zasilających i iglic zwrotnic oraz obrotnic

Aby rozwiązać te kwestie, firma Pentair Thermal Management dostarczyła ostateczny projekt systemu, wykorzystujący różne technologie ogrzewania elektrycznego.

Produkty

Największym wyzwaniem inżynieryjnym nowej MAK w Porcie Lotniczym Pekin było zaprojektowanie systemu ogrzewania elektrycznego prowadnic betonowych, wykorzystującego efekt prądów naskórkowych. Dzięki opracowaniu i wykorzystaniu wyspecjalizowanych zespołów elementów, firma Pentair Thermal Management mogła zaprojektować system oparty na długich, ciągłych obwodach o średniej długości ponad 1000 metrów. Pozostałe nietypowe elementy i zespoły zaprojektowano specjalnie na potrzeby tego projektu, tak aby zapewnić ich kompatybilność z układem szyn zasilających, iglic zwrotnic i obrotnic.

Korzyści

Dzięki wykonaniu szczegółowej analizy i projektu systemu usuwania lodu, firma Pentair Thermal Management stworzyła kompletne rozwiązanie, charakteryzujące się opłacalnością i wysoką niezawodnością.  W systemie usuwania lodu wykorzystano najlepszą technologię ogrzewania elektrycznego oraz elementy i zespoły dostosowane do wymagań klienta w zakresie wspomnianego zastosowania.

System ogrzewania odwiertu podziemnego zwiększa wydobycie w kalifornijskich odwiertach naftowych o niskiej wydajności
Kluczowe wyzwania

Petro-Trace-Bakersfield.jpgJedne z najbogatszych złóż ropy naftowej ciężkiej w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych znajdują się na polach naftowych w Dolinie Kalifornijskiej, na północ od Los Angeles. Zasoby na tym obszarze szacuje się na 40 miliardów baryłek, głównie ropy naftowej ciężkiej o indeksie gęstości wynoszącym od 13 do 9 API, znajdującej się w płytkich zbiornikach na głębokości nie większej niż 701 m. Firma Pentair Thermal Management dostarcza systemy ogrzewania PetroTrace dla przedsiębiorstw naftowych w opisywanym regionie od 2005 roku.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management opracowała system ogrzewania odwiertu podziemnego PetroTrace z izolacją mineralną (MI) dla opisywanych przybrzeżnolądowych, płytkich odwiertów o niewielkim przepływie, aby zapewnić ogrzewanie typu dennego, mające na celu zwiększenie mobilności ropy w obszarze przyległym do odwiertu, a co za tym idzie zwiększenie wydobycia.

Dostarczony system ogrzewania odwiertu podziemnego PetroTrace wytwarzał energię 27 kW w strefie złóż przemysłowo opłacalnych przy napięciu wynoszącym 600 V. Elementy grzejne odwiertu podziemnego przymocowano do rury podporowej poniżej pompy. Zawierały one kilka kanałów przewodu z izolacją mineralną (MI), wytwarzające gęstość mocy wynoszącą około 984 W/m.

Dostarczony system wyposażony był w panel sterujący, ułatwiający obsługę, jak również monitorowanie temperatury i prądu. Aby umożliwić klientowi zapewnienie temperatury docelowej wzdłuż ogrzewanego odcinka, zainstalowano tam znaczną liczbę czujników termoparowych, zapewniających pomiar temperatury.

Produkty

Produkty użyte w opisywanym projekcie usprawnienia przepływu to przewód grzejny Pyrotenax z izolacją mineralną (MI), zapewniający ogrzewanie typu dennego, jak również panele sterujące ogrzewaniem typu dennego (BHH) Raychem.

Korzyści

Wydobycie zwiększyło się z 3 do ponad 20 baryłek na dobę (BOPD), co zaowocowało zwrotem zainwestowanych środków w czasie krótszym niż cztery miesiące.

System ogrzewania podłogowego instalowany przez firmę Pentair Thermal Management w hotelu Waldorf Astoria Syon Park
Kluczowe wyzwania

Nowo wybudowany hotel Syon Park Waldorf Astoria położony na przedmieściach Londynu skontaktował się z firmą Pentair Thermal Management w celu dostarczenia rozwiązań ogrzewania podłogowego dla pięciogwiazdkowego kompleksu o powierzchni 13 000 metrów kwadratowych. Hotel jest położony na terenie posiadłości księcia Northumberland, zamieszkiwanej przez książęcą rodzinę przez ponad 400 lat.

Rozwiązanie

Firma TTC zainstalowała podłogowe maty grzewcze Raychem Quicknet-160 zapewniające komfortowe ogrzewanie luksusowych podłóg o pokryciu marmurowym i z kamienia wapiennego. Firma TTC zainstalowała również podłogowe systemy grzewcze w luksusowym hotelowym centrum odnowy biologicznej.

Produkty

Systemy grzewcze Raychem są centralnie sterowane z hotelowego systemu zarządzania budynkiem. System automatycznie włącza ogrzewanie podłogowe, jeżeli w pokoju zostali zakwaterowani goście. Technologię tę zainstalowano również w 124 spośród 151 łazienek w pokojach gościnnych.

Korzyści

Główny obszar centrum odnowy biologicznej został wyposażony w 350 metrów kwadratowych mat grzewczych T2QuickNet z panelami izolacyjnymi Raychem Isolecta powodującymi zmniejszenie strat ciepła i zwiększenie o około 20 procent energooszczędności systemu. 

Projekt został zakończony w październiku 2010 roku, a pierwsi goście zawitali w hotelu na początku roku 2011.

System TraceTek szybko wykryje wyciek paliwa i ostrzeże operatorów o jego lokalizacji
Kluczowe wyzwania

Oslo-Airport.jpgW Porcie Lotniczym Oslo wyszło na jaw, że wyciek w podziemnych rurach tamtejszego systemu hydrantów paliwowych mógłby spowodować poważne konsekwencje związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem oraz kosztami, ponieważ dotarcie do źródła wycieku pod betonową płytą lotniska jest bardzo czasochłonne.

Rozwiązanie

Projektanci systemu tankowania paliwa w Porcie Lotniczym Oslo poszukiwali rozwiązania, które zmniejszyłoby zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz zapewniło bardziej kompleksową metodę monitorowania niż okresowe próby wodne. Projektanci potrzebowali systemu, który natychmiast wykrywałby i lokalizował wyciek, przekazując informacje operatorom i dzięki temu umożliwiając im zminimalizowanie skutków wycieku paliwa w krótkim czasie.

Produkty

Oparty na przewodach system TraceTek firmy Pentair Thermal Management nieprzerwanie monitoruje rurę, tak aby w przypadku wykrycia wycieku móc ostrzegać operatorów o jego lokalizacji z dokładnością do 1 metra w obu kierunkach.  System wyposażono w przewód czujnikowy TT5000 wykorzystujący materiał wychwytujący cząsteczki węglowodorów, zainstalowany podczas układania rur w zasypce szczelinowego przewodu o średnicy 42 milimetrów, wykonanego z polichlorku winylu (PCW).

Korzyść

System TraceTek szybko reaguje na wyciek węglowodorów. Obecność paliwa ciekłego jest wykrywana przez przewód, po czym trafia ono do przewodu na skutek aktywności powierzchniowej, uruchamiając alarm za pośrednictwem systemu monitorującego TraceTek.

System wykrywania TraceTek zapewnia wczesne ostrzeganie o przeciekach wody
Kluczowe wyzwania

Duże muzea zazwyczaj prezentują zwiedzającym zaledwie ułamek zbiorów będących w ich posiadaniu w danym momencie, podczas gdy pozostałe eksponaty przechowywane są w archiwach. W Muzeum Narodowym Korei znajdują się one w 20 pomieszczeniach piwnicznych, zabezpieczonych przed działaniem ognia i kradzieżą. Największym potencjalnym zagrożeniem jest przedostawanie się wody do ich wnętrza, co mogłoby spowodować zniszczenie zmagazynowanych tam bezcennych dzieł pochodzących sprzed ponad 1500 lat. Woda może dostać się do wnętrza na skutek przecieków instalacji wodociągowej lub przesączając się przez ściany nośne i fundamenty.

Rozwiązanie

Muzeum potrzebowało urządzenia, które umożliwiłoby szybkie wykrywanie przecieków wody, tak aby operatorzy mogli podjąć działania zapobiegawcze zanim cenna zawartość piwnic zostanie nieodwracalnie uszkodzona.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zainstalowała w muzeum system wykrywania przecieków wody TraceTek. Sercem tego systemu jest przewód wykrywający obecność wody TT1000, który zapewnia szybką reakcję na obecność wody, uruchamiając alarm. Uzupełniają go moduły interfejsu czujnikowego oraz zdalny panel sterujący, który ostrzega personel zarządzający budynkiem w biurze bezpieczeństwa i w centralnej sterowni.

Korzyści

System TraceTek umożliwia personelowi zarządzającemu budynkiem stałe, indywidualne monitorowanie każdej z 20 piwnic archiwum pod kątem obecności wody w obszarach o kluczowym znaczeniu. Przeciek może zostać szybko wykryty, dzięki czemu można zapobiec jego skutkom nim będzie za późno.

Systemy TraceTek zapewniają wczesne ostrzeganie o wyciekach ropy naftowej do gruntu
Kluczowe wyzwania

Coast Oil Co., jeden z największych dystrybutorów benzyny, oleju napędowego i smarów w USA, postanowił przeciwdziałać zanieczyszczeniu wód gruntowych w swojej instalacji zbiorników w San Jose, a także przewyższyć wymogi norm ustanowionych przez Regionalny Zarząd Kontroli Jakości Wody.

Rozwiązanie

Instalacja, składająca się z 12 umieszczonych blisko siebie zbiorników o niewielkiej średnicy, wymagała zastosowania skutecznego systemu wykrywania wycieków, aby monitorować grunt pod zbiornikami, nie zakłócając przebiegu transakcji handlowych. Najbardziej odpowiednie okazało się kompleksowe rozwiązanie w zakresie monitorowania, umożliwiające wykrywanie wycieków i uruchamianie alarmu. Pracując w warunkach ograniczonej przestrzeni, inżynierowie zastosowali niewielką wiertnicę o szerokich możliwościach konfiguracji.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zaleciła zastosowanie swojego systemu wykrywania wycieków TraceTek, wykorzystującego przewód czujnikowy TT5000, zawierający materiał wychwytujący cząsteczki węglowodorów.

Korzyści

System ten, zainstalowany pod zbiornikami paliwa, wewnątrz podziemnego przewodu wykonanego z polichlorku winylu (PCW), szybko wykrywa ewentualne wycieki i uruchamia alarm. Wszelkie wycieki trafiają do wnętrza przewodu na skutek aktywności powierzchniowej, a następnie są pochłaniane przez osłonę przewodu.

Szybkie czujniki TraceTek wykrywające obecność paliwa natychmiast ostrzegają zespoły szybkiego reagowania
Kluczowe wyzwania

Jedna z francuskich rafinerii poszukiwała skutecznego systemu wykrywania wycieków węglowodorów w posiadanym zbiorniku do magazynowania paliwa, który natychmiast ostrzegałby operatorów i uruchamiał procedury awaryjne w przypadku pojawienia się wycieku. Wycieki węglowodorów stwarzają skrajnie wysokie zagrożenie, jeżeli nie zostaną wykryte w porę.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management ustaliła, że rafineria potrzebuje szybko działającego, niezwykle czułego urządzenia, które potrafiłoby wykrywać wycieki paliwa węglowodorowego bez jednoczesnego reagowania na obecność wody. Ropa zazwyczaj pływa na powierzchni wody deszczowej. Czujniki, które są w stanie szybko wykryć wyciek umożliwiają zamknięcie zaworów spustowych zanim paliwo przedostanie się do kanałów burzowych lub powierzchniowych.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zaleciła zastosowanie swojego systemu szybkich czujników TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors): szybko działających sond, wykrywających nawet jednomilimetrowe wycieki paliwa węglowodorowego.

Korzyści

Czujniki zainstalowane w urządzeniu uruchamiają alarm po kilku sekundach od pierwszego kontaktu. Sondy powracają do poprzednich ustawień po wyjęciu ich z obszaru kontaktu z ropą, a pozostałości paliwa można usunąć w łatwy sposób, co ułatwia ponowne użycie sond.

TraceTek wykrywa 'przeciekanie' i 'przesączanie', które mogą umknąć uwadze systemów SCADA
Kluczowe wyzwania

Naciski ze strony organów nadzoru i zagadnienia dotyczące ochrony środowiska skłoniły operatorów do przedsięwzięcia większych środków ostrożności, mających na celu wykrywanie dużych wycieków w obszarach podwyższonego ryzyka. Niewielkie wycieki mogą wciąż pozostać niezauważone, ponieważ zwyczajowo stosowane systemy CPM, działające w oparciu o systemy nadzorujące przebieg procesu produkcyjnego (SCADA), nie są w stanie wykryć wycieków mniejszych niż 0,5% natężenia przepływu. Może to stanowić olbrzymie zagrożenie, jako że małe wycieki często stanowią początek poważniejszych problemów.

Rozwiązanie

System wykrywania wycieków można zainstalować na rurociągach o długości wielu kilometrów, aby wykrywać i precyzyjnie lokalizować miejsca wycieków z dokładnością do jednego metra w obu kierunkach.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management posiada w swojej ofercie przewód czujnikowy do wykrywania obecności ropy naftowej i paliw TraceTek TT5000, który wykrywa obecność płynnych paliw węglowodorowych, nie reagując jednocześnie na obecność wody.

Korzyści

TraceTek TT5000 umieszczany jest pod ziemią, wewnątrz przewodu wykonanego z polichlorku winylu (PCW), w tym samym rowie, co rurociąg. Zapewnia to właściwą ochronę i bezpieczeństwo. System przeciwdziała uszkodzeniom rurociągu i obszaru przyległego spowodowanym nawet najmniejszymi wyciekami poprzez szybkie wykrywanie i ostrzeganie operatorów o lokalizacji wycieków.

Wspólny system zarządzania ogrzewaniem zainstalowany przez firmę Pentair Thermal Management w terminalu paliwa biodiesel w Kanadzie.
Kluczowe wyzwania

Biodiesal-Canada-tank.jpgFirma Large Global Gas & Oil podjęła decyzję o rozbudowie swojego terminalu paliw biodiesel w Winnipeg w prowincji Manitoba w celu zwiększenia możliwości składowania paliwa B100 - produktu zawierającego czyste biopaliwo. Ponieważ paliwo biodiesel ma wyższą temperaturę żelowania niż standardowy olej napędowy, wymaga ono przy przechowywania bardziej precyzyjnej regulacji temperatury.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management dostarczyła pełny system zarządzania ogrzewaniem (HMS) systemu rurociągów oraz elektryczne ogrzewanie i izolację zbiornika. Projekt został wykonany "pod klucz". Zarządzaniem projektu zajmowało się kanadyjskie biuro Kitchener Services, korzystające z zasobów i wiedzy centrów serwisowych w Houston oraz Edmonton do ukończenia projektu w terminie.

Produkty

Projekt wiązał się z wykonaniem szczegółowego projektu układu ogrzewania elektrycznego w połączeniu z izolacją zbiornika paliwa B100. Z powodu wszechstronności projektowej do precyzyjnego utrzymywania temperatury użyto przewodu grzejnego Raychem XTV, natomiast do izolacji zbiornika użyto systemu izolacji zbiorników Tracer Trac-Loc z rąbkiem stojącym.

Rozwiązanie

Wszechstronny projekt został łatwo dopasowany do ram czasowych klienta i zapewnił dokładność na wymaganym poziomie.

Wykrywanie wycieków paliwa w zbiornikach do magazynowania ropy naftowej we francuskiej rafinerii
Kluczowe wyzwania

Jedna z francuskich rafinerii poszukiwała systemu, który w krótkim czasie byłby zdolny ujawnić ukryte wycieki pod czterema zbiornikami ropy naftowej. Niewykryte wycieki pod zbiornikami ropy naftowej stwarzają duże zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji instalacji magazynujących ropę naftową oraz stanowią potencjalną przyczynę katastrofy.

Rozwiązanie

Rafineria potrzebowała wyspecjalizowanego przewodu czujnikowego, który szybko wykrywałby obecność ciekłych paliw węglowodorowych w dowolnym punkcie na całej jego długości, nie reagując jednocześnie na obecność wody.

Produkty

Firma Pentair Thermal Management zainstalowała w rafinerii przewód czujnikowy do wykrywania obecności ropy naftowej i paliw TraceTek TT5000. Obecnie każdy z czterech zbiorników ropy naftowej w rafinerii Notre Dame de Gravenchon wyposażony jest w przewód TraceTek TT5000, umieszczony pod ziemią wzdłuż jego obwodu. Przewody podłączone są do modułu interfejsu czujnikowego TraceTek, tak aby nieprzerwanie wykrywać i lokalizować wszelkie wycieki ropy naftowej.

Korzyści

System TraceTek firmy Pentair Thermal Management pozostaje w ciągłej gotowości do ostrzegania operatorów o wszelkich wyciekach paliwa. Umożliwia to rafinerii wczesne wykrywanie wycieków, dzięki czemu grupa reagowania ma wystarczająco dużo czasu na podjęcie działań, zanim sytuacja stanie się krytyczna. System zapewnia ochronę bezpieczeństwa eksploatacji instalacji magazynującej ropę naftową i zapobiega potencjalnej katastrofie.

Wyróżniający się wyjątkowym wzornictwem i wysoką wydajnością system izolacji największego na świecie zbiornika do magazynowania energii cieplnej
Kluczowe wyzwania

Beauty-Performance-TES-tank.jpgFirma Chicago Bridge and Iron (CB&I) zbudowała największy na świecie zbiornik do magazynowania energii cieplnej dla firmy Texas Medical Center Central Heating and Cooling Services Corporation (TECO).  Zbiornik ma średnicę 30 metrów i imponującą wysokość 45 metrów. Używany jest do dostarczania wody do licznych budynków w śródmiejskiej dzielnicy medycznej w Houston w stanie Teksas. Kluczowym wyzwaniem było wyposażenie zbiornika w izolację w celu poprawienia wyglądu okolicy, gdyż z powodu masywnej konstrukcji zbiornik znacząco wyróżniał się na tle okolicy.

Rozwiązanie

Klient zdecydował się skorzystać z naszego rozwiązania obejmującego system zarządzania ogrzewaniem. Firma Pentair Thermal Management wyprodukowała i zbudowała panelowy system izolacji zbiorników Tracer Trac-Loc z rąbkiem stojącym pokryty unikalnym wzorem, dzięki któremu zbiornik wtapia się w otoczenie.

Produkty i usługi

Nasz zespół usługowy Tracer na podstawie projektu architektonicznego klienta wyprodukował system izolacji zbiorników z rąbkiem stojącym Trac-Loc pokryty unikalnym wzorem, dzięki któremu zbiornik wtapia się w otoczenie. Zespół również koordynował dostawy oraz harmonogram projektu, i przeprowadził udaną instalację różnokolorowych paneli na ścianie bocznej zbiornika, tworząc unikalny wygląd zbiornika.

Korzyści

Wykonano unikalny system izolacji zbiornika, który jednocześnie znacząco poprawił wygląd okolicy.  Nie było potrzeby stosowania rusztowań, dzięki czemu zmniejszono koszty instalacji i skrócono czas prac.

Zastosowanie w ogrzewaniu odwiertu podziemnego ropy naftowej ciężkiej i specjalnie ciężkiej
Kluczowe wyzwania

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgJedne z największych światowych złóż naturalnego bituminu i ropy naftowej ciężkiej występują w tzw. Pasie Naftowym Orinoko w Wenezueli. Oszacowano, że zawierają one około 270 miliardów baryłek ropy naftowej możliwej do wydobycia. W złożach tych występują ropa naftowa ciężka oraz specjalnie ciężka, dla których zakres indeksu gęstości API wynosi od 16 do 8 API, a dodatkowo cechują się one wysokim współczynnikiem lepkości, co ogranicza mobilność surowca. Zastosowanie rozcieńczalników stało się powszechną metodą wprawiania w ruch wspomnianej ropy, co skutkuje kosztownym procesem konserwacji, nie tylko pod względem zaopatrzenia, ale i obróbki (odrębnej). W 2008 roku firma Pentair Thermal Management dostarczyła i zainstalowała system ogrzewania odwiertu podziemnego PetroTrace, którego celem było usprawnienie wydobycia ropy w Pasie Naftowym Orinoko.

Rozwiązanie

Firma Pentair Thermal Management opracowała system ogrzewania odwiertu podziemnego PetroTrace z izolacją mineralną (MI), przeznaczony dla opisywanego głębokiego, przybrzeżnolądowego odwiertu poziomego, aby zapewnić ogrzewanie typu dennego, dzięki czemu lepkość ropy naftowej specjalnie ciężkiej w opisywanym odwiercie wydobywczym została obniżona.

Dostarczony system ogrzewania odwiertu podziemnego PetroTrace wytwarzał moc 65 kW na długości 914 m wzdłuż szczelinowej kolumny rur okładzinowych o średnicy 7 cali. Element grzejny zaprojektowano w taki sposób, by większa moc dostarczana była w końcowej części kolumny rur okładzinowych, gdzie ciepło jest najbardziej potrzebne. Element grzejny składał się z trzech odcinków grzejnych o niższej gęstości mocy w odcinkach znajdujących się najbliżej śrubowej pompy wyporowej (PCP). Element grzejny umieszczono wewnątrz poziomego odcinka szczelinowej kolumny rur okładzinowych poprzez przymocowanie go do zewnętrznej powierzchni rury nośnej o średnicy 2-3/8 cala.

Dostarczony system wyposażony był w panel sterujący, ułatwiający obsługę, jak również monitorowanie temperatury i prądu.

Produkty

Produkty użyte w opisywanym projekcie usprawnienia przepływu to przewód grzejny Pyrotenax z izolacją mineralną (MI), zapewniający ogrzewanie typu dennego, jak również panele sterujące Raychem.

Korzyści

System ogrzewania znacząco obniżył lepkość ropy poprzez zwiększenie temperatury wewnątrz kolumny rur okładzinowych o około 10°C w czasie krótszym niż 24 godziny, dzięki czemu wydobycie ropy naftowej zwiększyło się o 65%, z 340 do 560 baryłek na dobę (BOPD).

Zoptymalizowany system zarządzania ogrzewaniem gwarantuje bezpieczny przesył siarki w dużej instalacji LNG
Kluczowe wyzwania

Wyzwania stawiane systemowi zarządzania ogrzewaniem linii przesyłowych siarki, należących do przedsiębiorstwa Qatargas, obejmowały:

 • Wąski zakres dopuszczalnych temperatur stopionej siarki od 125ºC do 145ºC przy wartości zadanej 135ºC na całej długości rurociągu.
 • Zewnętrzny rurociąg o znacznej masie, wiele ścieżek przepływu oraz pionowe kompensacje co 150 m.
Klient wymagał również zdolności do roztopienia oraz ponownego ogrzania zastygłej siarki bez przegrzania surowca lub nadmiernych rozszerzeń. Oprócz tego wymagany był podwójny (redundantny) system ogrzewania, który pokryłby 100 procent długości rurociągu.

Rozwiązanie

Umiejętności firmy Pentair Thermal Management w zakresie opracowania oraz łączenia wielu technologii z własną wiedzą z zakresu budowy i uruchamiania systemów ogrzewania pozwoliła wykonać bezpieczny, niezawodny i wydajny, światowej klasy system ogrzewania elektrycznego rurociągu siarkowego.

Produkty

Aby sprostać wymogom opisywanego zastosowania, firma Pentair Thermal Management użyła systemu zarządzania ogrzewaniem, który obejmował następujące elementy:

 • System ogrzewania STS wykorzystujący efekt prądów naskórkowych, odporny na wysokie temperatury oddziaływania i efektywnie przekazujący ciepło do rurociągu.
 • Nowoczesny układ sterowania i monitorowania Raychem ze stycznikami próżniowymi.
 • Analiza metodą elementów skończonych w celu określenia rozkładu temperatury siarki w przekroju poprzecznym rurociągu.
 • System pomiaru temperatury rurociągu z użyciem światłowodów zapewniający odczyt temperatury na każdym jego metrze z dokładnością 1ºC.
 • Dwusekcyjny system ogrzewania, dostarczający 7% zainstalowanej mocy w normalnych warunkach pracy oraz 100% w warunkach topienia i podgrzewania siarki.
 • System wielowarstwowej izolacji termicznej z wewnętrzną warstwą z materiału wysokotemperaturowego, zewnętrzną warstwą z pianki poliuretanowej oraz z osłoną zewnętrzną odporną na promieniowanie UV.
 • Dostawa materiałów, zarządzanie projektem, montaż i rozruch rurociągu.

Korzyści

System zarządzania ogrzewaniem firmy Pentair Thermal Management zapewnił następujące korzyści dla linii przesyłowej siarki, należącej do przedsiębiorstwa Qatargas:

 • System ogrzewania elektrycznego wykorzystujący efekt prądów naskórkowych STS pozwolił nie tylko ograniczyć liczbę obwodów, ale również zapewnił lepszą wymianę ciepła i bardziej równomierny rozkład temperatury.
 • Analiza metodą elementów skończonych oraz rozwiązania sterowania i monitorowania Raychem zagwarantowały, że w normalnych warunkach pracy temperatura siarki zmienia się w bardzo wąskim zakresie.
 • Rozproszony system pomiaru temperatury z użyciem światłowodów zapewnia ciągłą kontrolę temperatury na długości całego rurociągu. Pomaga to w lokalizacji gorących punktów w rurociągu podczas procesu roztapiania i pozwala uniknąć występowania nadmiernego ciśnienia wytwarzanego przez topnienie siarki.
 • Zastosowanie dwusekcyjnego systemu ogrzewania oraz układu dwuwarstwowej izolacji przyczyniło się nie tylko do zmniejszenia kosztów eksploatacji systemu ogrzewania rurociągu, ale również do skrócenia czasu ponownego roztapiania siarki.
 • Przyjmując pełną odpowiedzialność za system ogrzewania, firma Pentair Thermal Management zapewniła wykonanie projektu w terminie i zgodnie z wymaganiami klienta.

Zoptymalizowany system zarządzania ogrzewaniem umożliwia obniżenie kosztów w zakładzie produkującym etanol
Kluczowe wyzwania

BP-Ethanol.jpgBridgeport Ethanol to rozpoczynający działalność zakład w stanie Nebraska, produkujący 40 milionów galonów etanolu na rok. Zaistniała konieczność zmiany wymagań zakładu w zakresie ogrzewania elektrycznego, tak aby obejmowały one zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, ogrzewanie zbiorników oraz utrzymywanie temperatury rur z syropem, kiszonką i sodą kaustyczną. Do realizacji projektu w maju 2008 roku zaangażowano zespół Tracer Turnkey Solutions z firmy Pentair Thermal Management.

Rozwiązanie

Zespół Tracer Turnkey Solutions w całości opracował, dostarczył i zainstalował wymagane systemy zarządzania ogrzewaniem (HMS) w zakładzie Bridgeport Ethanol. W pracach zespołu wykorzystano skomplikowany i zróżnicowany zestaw rozwiązań sterujących i monitorujących Raychem, tak aby zmniejszyć liczbę wymaganych obwodów do 35. Dzięki takiemu rozwiązaniu zespołowi udało się obniżyć całkowity koszt wykonania systemu zarządzania ogrzewaniem w zakładzie Bridgeport Ethanol.

Produkty

Jednym z zastosowanych produktów był panel Raychem 200NG, wyposażony w funkcję proporcjonalnego sterowania względem temperatury otoczenia (PASC), zapewniającą ochronę przed zamarzaniem rur oraz możliwość wykorzystania w wielu zastosowaniach związanych z utrzymywaniem temperatury. Tryb sterowania PASC oznacza, że moc dostarczana do obwodu grzejnego jest proporcjonalna do temperatury otoczenia.

Zespół Tracer Turnkey Solutions podłączył również sterownik Raychem 920 do zakładowego systemu sterującego HTPG, umożliwiając sterowanie i monitorowanie obwodów zdalnych ogrzewania zbiorników, jak również zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą. Obszary te były zlokalizowane odpowiednio 244 i 137 metrów od centralnych paneli sterujących i wymagałyby przewodów zasilających o większej średnicy (2/0) z powodu spadku napięcia.

Oprócz tego zespół wybrał panele Raychem 200NI umożliwiające liniowe sterowanie czujnikami w zastosowaniach związanych z utrzymywaniem temperatury w obszarach o kluczowym znaczeniu. Aby ograniczyć koszty okablowania czujników temperatury, użyliśmy technologii przesyłu danych przez linię zasilającą Raychem PLI (Power Line Interface) oraz zakończeń Smart End Seals (SES) do przesyłu informacji o temperaturze i ciągłości obwodów grzejnych.

Korzyści

Projekt został pomyślnie zakończony w listopadzie 2008 roku. Dzięki zastosowaniu algorytmu PASC, zespołowi Tracer Turnkey Solutions udało się obniżyć koszty eksploatacji w zakładzie Bridgeport Ethanol o 75 procent w porównaniu ze standardowym systemem sterowania względem temperatury otoczenia. Koszty przewodów i okablowania również zostały znacznie obniżone dzięki wykorzystaniu zakładowego systemu sterującego, a zastosowanie technologii przesyłu danych przez linię zasilającą Raychem PLI (Power Line Interface) pozwoliło zaoszczędzić 40 000 USD spośród szacowanych kosztów okablowania czujników temperatury.

Connection and Protection