Kariera

nVent Thermal Management, część grupy nVent, to wiodący dostawca systemów elektrycznego ogrzewania przewodowego, ogrzewania podłogowego, przewodów specjalnych i ognioodpornych oraz rozwiązań do wykrywania wycieków stosowanych w istotnych gałęziach przemysłu: energetycznym, wodno-kanalizacyjnym, górnictwie, chemicznym i farmaceutycznym, spożywczym oraz w budownictwie. Firma nVent Thermal Management ma rozbudowaną historię, jest aktywna w każdej części świata i zatrudnia przeszło 3000 pracowników w ponad 50 krajach świata.

Naszą pasją są nasi pracownicy, którzy rozwijają naszą firmę i są siłą napędową doskonałości operacyjnej, jednocześnie wywierając pozytywny wpływ na społeczność globalną. Jeżeli tak jak my pasjonujesz się wykonywaną przez siebie pracą, zachęcamy do zapoznania się z wszechświatem możliwości w firmie nVent Thermal Management.

Siła tkwi w grupie

nVent Thermal Management dąży, aby rozwijać swoje działania i zarządzać swoją działalnością, trzymając się zasad różnorodności i integracji.

Wierzymy, że w środowisku różnorodności i integracji, w którym wszyscy pracownicy mogą osiągnąć pełen potencjał, są szanowani i docenieni, panują doskonałe warunki do wykonywania swojej pracy w najlepszy możliwy sposób.

Różnorodność oznacza umieszczenie w jednym zespole nie tylko osób w zróżnicowanym wieku, płci i kolorze skóry, ale również w sposobie myślenia, stylu, kulturze, religii, pochodzeniu. Różnice w zespole roboczym napędzają kreatywność, innowacyjność, nowe pomysły oraz nieszablonowe myślenie.

Samo zróżnicowanie nie gwarantuje jednak sukcesu. To ze sposobu radzenia sobie ze zróżnicowaniem wynika nasz sukces. Konieczne jest stworzenie kultury integracji, która sprawia, że różnorodność pracowników odzwierciedla różnorodność klientów, umożliwia innowacyjność i myślenie twórcze oraz wspiera naszych pracowników w dążeniu do doskonałości w każdym aspekcie pracy. Wierzymy, że poprzez zróżnicowanie mamy dostęp do najlepszych cech naszych ludzi, a poprzez integrację inspirujemy naszych pracowników do angażowania się w to, w czym są najlepsi.

Connection and Protection