Marki

Marka nVent RAYCHEM jest synonimem samoregulujących elektrycznych przewodów grzejnych i komponentów stosowanych w obiektach przemysłowych, komercyjnych oraz mieszkalnych.

Wprowadzając w roku 1973 samoregulujący przewód grzejny, firma RAYCHEM zrewolucjonizowała cały przemysł ogrzewania elektrycznego. Samoregulujące przewody grzejne były rewolucyjne w momencie ich wprowadzenia, a ponieważ automatycznie dostosowują moc grzewczą do zmian temperatury, w czasach obecnych nadal pozostają unikalnym rozwiązaniem. Dodatkową korzyścią samoregulujących przewodów grzejnych RAYCHEM jest możliwość docinania na wymiar i zakładania zakończeń w warunkach terenowych, dzięki czemu wykorzystujące je obwody grzewcze są łatwe do zaprojektowania, zamontowania oraz utrzymywania.

Stworzone w kulturze jakości i innowacji przewody grzejne RAYCHEM stały się standardem przemysłowym w dziedzinie ogrzewania elektrycznego i pozostają nim do dziś. Dzięki przewodom grzejnym i komponentom zaprojektowanym do pracy w szerokim zakresie aplikacji i warunków, produkty RAYCHEM są cały czas uznawane za najdoskonalsze na świecie. Jakość i korzyści przewodów RAYCHEM w oczach klientów najlepiej przedstawia fakt, że w roku 2008 łączna długość samoregulujących przewodów grzejnych RAYCHEM wyprodukowanych przez firmę nVent Thermal Management osiągnęła miliard stóp.

Ufundowana w roku 1983 firma nVent TRACER Industries istniała wyłącznie w jednym celu: projektowania, dostarczania, wykonywania i utrzymywania wysokiej jakości systemów ogrzewania elektrycznego dla Ameryki Północnej. Obecnie TRACER jest globalnym ekspertem w zakresie rozwiązań ogrzewania elektrycznego oraz parowego, gotowego do świadczenia usług inżynieryjnych i projektowych, produkcji i dostaw, usług na miejscu oraz usług poinstalacyjnych w każdym miejscu na świecie.

Marka TRACER, pozyskana przez nVent Thermal Management w 2001 roku, jest unikalnym dostawcą zoptymalizowanych systemów i rozwiązań ogrzewania elektrycznego.  Bycie ekspertem w danej dziedzinie oznacza, że firma TRACER jest gotowa poczynić wszystko, aby zrozumieć konkretne wymagania danego projektu i przedsiębiorstwa, a następnie zaprojektuje optymalny system zarządzania ogrzewaniem, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie mocnych stron produktów do ogrzewania elektrycznego największych producentów. TRACER jest wybitnym wykonawcą usług, a instalacje ogrzewania elektrycznego dostarczane przez firmę cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, niezawodności oraz oszczędności.

Co najważniejsze, świadcząca usługi firma TRACER uznaje bezpieczeństwo za zagadnienie numer jeden. Jest to potwierdzone przez nieskazitelne wyniki w zakresie bezpieczeństwa.  Wszystkie systemy są zaprojektowane tak, aby pracować w sposób bezpieczny, a wszystkie instalacje są budowane z użyciem sprawdzonych metod, procedur i wyposażenia.

Założona w roku 1949 firma nVent PYROTENAX szybko stała się światowym liderem w dziedzinie produkcji przewodów w izolacji mineralnej (MI) oraz akcesoriów stosowanych w wielu aplikacjach ogrzewania elektrycznego obiektów przemysłowych i komercyjnych, przewodów ognioodpornych i specjalnych, a także w zakresie pomiaru temperatury.

Obecnie PYROTENAX jest integralną częścią grupy marek nVent Thermal Management. Produkty PYROTENAX stanowią doskonałe rozwiązania dla wielu wymagających i skomplikowanych instalacji. Przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, na obszarach radioaktywnych lub w wysokich temperaturach przewody elektryczne i systemy okablowania PYROTENAX znajdują zastosowanie w aplikacjach przemysłowych, komercyjnych oraz budowlanych, m.in. przy utrzymywaniu temperatury procesowej, zabezpieczaniu rur przed zamarzaniem, roztapianiu śniegu i lodu, w obwodach o znaczeniu krytycznym dla życia oraz przy pomiarach temperatury.

Systemy wykrywania wycieków wody nVent TRACETEK były stosowane przez ponad 25 lat w obiektach informatycznych. Systemy te służą do monitorowania rur i zaworów ukrytych pod uniesionymi podłogami sal komputerowych.  W pełni innowacyjny przewód czujnikowy TRACETEK jest w stanie szybko zlokalizować rozlanie wody i powiadomić odpowiednie służby. Pozwala to uniknąć lub ograniczyć uszkodzenia spowodowane przez niezauważone wycieki.

Historia rozwoju systemów wykrywania wycieków wody TRACETEK sięga aż do połowy lat 80 ubiegłego wieku i zaczyna się w Kaliforni. Systemy te stworzono w centralnym ośrodku badawczo-rozwojowym firmy nVent RAYCHEM Corporation jako rezultat prac nad systemem rozproszonych anod do katodowej ochrony rur.

Obecnie, gdy globalna społeczność biznesowa interesuje się w dużo większym stopniu zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, nastąpił rozwój nowych rynków dla systemów wykrywania wycieków TRACETEK firmy nVent Thermal Management. Systemy wykrywania wycieków cieczy TRACETEK mogą być stosowane do monitorowania wycieków paliw węglowodorowych w parkach zbiornikowych, rurociągach i instalacjach hydrantowych; do wykrywania wycieków wodnych roztworów substancji chemicznych w fabrykach półprzewodników i w zakładach farmaceutycznych oraz do wykrywania wycieków stężonych kwasów w zakładach nawozowych, przetwórstwa minerałów i rafinacji ropy naftowej. Systemy TRACETEK nie tylko zapewniają wczesne wykrycie wycieku, lecz również umożliwiają monitorowanie rurociągu z dokładnością +/- 1 metr.

Connection and Protection